Teamcoaching

Samen ontwikkelen door uit de comfortzone te stappen.

Effectief samenwerken gaat niet vanzelf. Emoties, motieven, ongeschreven regels, weerstanden, onduidelijke afspraken en uiteenlopende belangen bepalen veelal het succes van het team. Besteed jij ook veel tijd aan het blussen van brandjes? Houd je nog maar weinig energie over voor je eigenlijke doel, het behalen van teamresultaat, oftewel het beter positionering van je team?

Wij zijn overtuigd dat teams in staat zijn zichzelf en hun prestaties te verbeteren als ze daarin op een coachende en faciliterende manier worden ondersteund.

Onze vraaggestuurde action learning aanpak en de behoefte van het team staan bij ons centraal. Wij hanteren daarbij de methode van ervaringsgericht leren. Leren door te vragen, te experimenteren, te doen en daarop te reflecteren.

Door het werken aan de eigen praktijkvraagstukken, respect hebben voor de leercultuur en door de aandacht voor persoonlijke ontwikkeling zal het team optimaal gaan samenwerken.

Resultaat?

Tijdens de coaching leren we teamleden te reflecteren op hun eigen gedrag, resultaatgericht te gaan werken en te kijken naar elkaars sterke en zwakke punten. Het resultaat? Meer effectiviteit, een beter werkklimaat, vertrouwen en meer plezier & prestatie.

Diagnose & assessments

De Action Learning Academy maakt gebruik van team-assessments en de Jung Type Index (JTI) bij onze opleidingen, trainingen en coach programma’s.

De JTI geeft inzicht in de diversiteit en persoonlijkheden binnen een team, wat onderling leidt tot meer vertrouwen, begrip en acceptatie. Onze action learning coaches zijn JTI-geaccrediteerd.

contact

Ben jij een action learner? Test hier