Action Learning Kindercoach

Haal het beste uit elk kind.

Onderwijs gaat niet alleen over het verwerven van kennis en vaardigheden, maar steeds meer over coaching, het ontwikkelen van aanwezige talenten en leren omgaan met verschillen door het creëren van ruimte. Dat kan alleen in wisselwerking met anderen. Maar hoe dan?

Ondanks de toegenomen aandacht voor het individu wordt er binnen het onderwijs veel belang gehecht aan het socialiseren van leerlingen.

Als Action Learning Kindercoach in het onderwijs kun je kinderen en jongeren, ouders en collega’s verbinden. Door kennis over diversiteit en omgaan met verschillen kun je hen faciliteren bij probleemoplossing en projectmatig samenwerken.

Action Learning als uniek train-de-trainerconcept

Op verschillende niveaus kunnen communiceren

Meer impact op samen leren en ontwikkelen

Doel:

 • Toekomstbestendige rollen en vaardigheden ontwikkelen (niet oordelen, luisteren, doorvragen, probleemoplossing, dialoog aangaan, zelfsturend werken, etc.)
 • Leerlingen voorbereiden op het voortgezet onderwijs
 • Leerlingen leren projectmatig samenwerken en complexe problemen oplossen
 • Leerkrachten ontwikkelen de rol als facilitator
 • Onderzoekend leren bevorderen d.m.v. het stellen van (open) vragen
 • Leerlingen snappen het verband tussen problemen en oplossingen

Programma – 4 dagen

Action Learning Practitioner (2-daagse training)

 • Dag 1 Kennismaking met Action Learning theorie, methoden en technieken
 • Dag 2 Oefenen met elkaar van complexe vraagstukken van de school (werkdruk, vergroten ouderbetrokkenheid)

Coaching on the job voor de deelnemers en de leerlingen

De deelnemers wordt intensief begeleidt door een ervaren Action Learning Coach tijdens  Action Learning sessies met een groep leerlingen. Aan de hand van de ontvangen feedback maakt de leerkracht een reflectieverslag. Deze dient als input voor de volgende Action Learning sessie

 • Dagdeel 1 Begeleiding van de leerkracht en leerlingen op de werkvloer
 • Dagdeel 2 Begeleiding van de leerkracht en leerlingen op de werkvloer.

Terugkomdag: verdieping Action Learning Coaching, uitwisselen van (praktijk)ervaring en presentatie van de actieplannen.

Leervormen: online leersysteem, klassikale bijeenkomsten en training on the job. In elke leervorm wordt aandacht besteed aan kennis-, vaardigheids- en houdingsdoelen.

Certificaat

Deze intensieve training wordt afgesloten met een Action Learning praktijkopdracht. Heeft u de gehele training gevolgd, dan ontvangt u ons certificaat ‘Action Learning Kindercoach’.

Resultaat

De deelnemers

 • leren de Action Learning concepten, visie en instrumenten
 • krijgen de kans om de Action Learning methodiek te ervaren
 • zijn in staat om verbindend te communiceren met ouders, collega’s en kinderen
 • ontdekken en herkaderen talenten, kwaliteiten en gedrag
 • kunnen probleem- en oplossingsgericht werken
 • zijn in staat een Action Learning Programma voor leerlingen te maken
 • presenteren van een actieplan

Doelgroep 

Staf en personeelsfunctionarissen, schoolleiders (aankomend), leerkrachten, onderwijsassistenten, IB-ers, ouders, etc.

Online leerplatform (Virtual Campus)

De Action Learning Academy heeft een modern online leerplatform. Het biedt deelnemers de mogelijkheid specifieke competenties nog sterker aan te spreken.

De Virtual Campus heeft een interactieve studiewijzer met: up-to-date studiemateriaal, leerdoelen, activiteiten, action learning opdrachten, achtergrondinformatie, nuttige links en interactieve toepassingen, zoals een virtual classroom, online coaching, chats, forums, vragenlijsten, tests en filmpjes.

Studiewijze Action Learning

Eén van de belangrijkste kenmerken van de leerfilosofie Action Learning is dat je werkt vanuit je eigen leerbehoefte en met actuele vraagstukken uit de praktijk.

Deze praktijkgerichte training wordt ondersteund met een moderne online leeromgeving (up-to-date studiemateriaal, praktijkopdrachten, nuttige links en interactieve toepassingen, zoals chats, tests en filmpjes). Meer weten over onze studiewijze  Lees hier meer

Ondersteuning online leeromgeving

Training-on-the-job

Praktische inzichten direct toepasbaar in de eigen werkpraktijk

Certificering en register

Registerleraar Action Learning Kindercoach is geregistreerd in het registerleraar onder aanbodcode 00301-03360 met 112 registeruren ZwL6QcHwfD.jpg
Herregistratie Schoolleidersregister PO.Deze training is opgenomen in het herregistratie register van het Schoolleidersregister PO en dekkend bevonden voor de deelthema’s: ‘Omgaan met verschillen als team’, ‘Omgaan met verschillen en samenwerking’ en ‘Omgaan met verschillen vertaald naar de organisatie’ van het professionaliseringsthema ‘Omgaan met verschillen’. 

SRPO_vignet_kleur_herregistratie

 

Openlijn training

Deze training wordt ook aangeboden in de openlijn. Ideaal voor nieuwe medewerkers of die de incompany training gemist hebben. 

Meer weten?

Op afstand? Blijven ontwikkelen? klik hier!