EMORA | actiegericht leiderschap en teamontwikkkeling

Wij bieden een uniek leer- en verandertraject waarbij we individueel-, team- en organisatieontwikkeling bij elkaar brengen via een effectieve manier van Action Learning, coachen en begeleiding.

Balans en verbinding tussen Emotie en Ratio

Een nieuwe kijk op leidinggeven. Ga de uitdaging aan en transformeer jezelf én je team!

Onze trainingen en leertrajecten zijn toegespitst op het oplossen van actuele praktijkvraagstukken, verbeteren van de samenwerking, capaciteitsversterking en leiderschap, waarbij het leren en presteren op de werkplek altijd het uitgangspunt is.

Door het samen creëren van een krachtige leeromgeving borgen we duurzaam gedrag, stimuleren we ijzersterk teamwork en vergroten we de effectiviteit en de impact van de training.

Het EMORA-effect

 • Cultuur- of gedragsverandering versnellen, verdiepen en verbreden
 • Toekomstbestendige leiderschapscompetenties ontwikkelen
 • Coaches uit de organisatie trainen die teams faciliteren naar meer zelfsturing en/of resultaat
 • Oplossen van actuele praktijkvraagstukken en meer zelfsturing in teams
 • Verbinden van individuele-, team-, en organisatieontwikkeling
 • Leiderschapsprincipes implementeren en één gemeenschappelijke taal spreken
 • Verhoogde klanttevredenheid, medewerkersbetrokkenheid en (financieel) resultaat.

EMORA Leiderschapsprogramma

 • 0-meting leiderschap en teameffectiviteit
 • Persoonlijk leiderschap (verbinden persoonlijke & professionele identiteit)
 • Bedrijfskundige vakken, psychologie van samenwerken en leidinggeven aan verandering
 • Ontwikkelen van een professionele leergemeenschap
 • Faciliteren van ijzersterk teamwork en realiseren van duurzame gedragsverandering
 • Ontwikkelen van cruciale vaardigheden en rollen (coach, manager en leider)
 • Meer zelfsturing faciliteren in teams en creativiteit bij medewerkers
 • Ondersteuning online leeromgeving
 • Intervisies in Action Learning sets en coaching door facilitators
 • Return on Education (ROE) | meting & evaluatie

Reflecterende en actiegerichte ontwikkeltraject met co-creatie 

Om het EMORA leertraject een plek te laten zijn waar de deelnemers leren van de praktijk en ervaringen uitwisselen, is gekozen voor Action Learning. Het basisprincipe daarvan is dat leren niet los gezien kan worden van de directe, concrete ervaring. Tijdens dit programma komen deelnemers regelmatig bij elkaar in kleine leergroepen. Samen werken ze aan een concreet probleem of vraagstuk. De nadruk ligt op het leren ondernemen van acties.

Emorabel samenwerken

De samenwerking verbeteren binnen een (project)team? Als team leren om beter en meer gebruik te maken van elkaars kwaliteiten en deze optimaal in te zetten? Middels een teamanalyse kunnen we exact de kwaliteiten van alle teamleden in kaart brengen maar ook van de gezamenlijke kracht van het team.

We begeleiden organisaties en teams  in 5 fases in een periode van 4 tot 6 maanden bij het terugdringen van ongewenst gedrag, strategierealisatie en realiseren van ijzersterk teamwork.

De EMORA-fases

 • Ontdekken (vragen stellen, veiligheid en mate van betrokkenheid)
 • Onderzoeken (experimenteren, accepteren en problemen analyseren)
 • Ontwikkelen (binding, aanspreken, ervaren en betekenis geven)
 • Opstellen (samen de reis bepalen, actieplan en commitment)
 • Overdenken (eigenaarschap, feedback, reflectie en verbeteren)

Een actieteam van mensen uit jouw organisatie ontwikkelt gezamenlijk acties, voert ze uit en experimenteert in de praktijk wat werkt en leert samen op de werkplek.

Teamontwikkelplan

Het schrijven van een teamontwikkelplan kan een instrument zijn bij teamontwikkeling. Een teamontwikkelplan omvat in ieder geval een sterkte-zwakte analyse van het team, een diagnose van de teamfase, beschrijving van de mogelijke ontwikkelpunten en actieplan

Impactvolle trainingsprogramma’s voor leidinggevenden en teams

Actiegericht en bottom-up ijzersterk teamwork realiseren

Op de eigen organisatiecultuur afgestemd

In lijn met de organisatiestrategie en competenties

Met gebruik van wetenschappelijk gevalideerde methoden

Maatwerk is onze standaard

Onze programma’s zijn altijd maatwerk. Vaak bouwen we deze op uit methoden en aanpakken die zich in de praktijk al bewezen hebben. De oplossing is vrijwel altijd een combinatie van advies, training en coaching. Gebaseerd op de vraag, onze ervaringen en de laatste wetenschappelijke inzichten, stellen we samen een uniek programma op voor jouw organisatie, waarbij je ervan op aankunt dat ieder contactmoment een belevenis is.

Onze leer- en verandertrajecten zijn gebaseerd op Action Learning en toegespitst op vraagstukken in de organisatie, waarbij de eigen werkomgeving altijd het uitgangspunt is. Uniek ontwikkeld, naadloze aansluiting en impact op de werkvloer.

 

Voor meer informatie over onze maatwerk programma’s?

Contact

 

Ben jij een action learner? Test hier