EMORA | maatwerkprogramma’s

De context wordt complexer, onzekerder en dynamischer. Dat vraagt om wendbare teams, professionals en leidinggevenden  die snel en flexibel inspelen op de vaak onduidelijke en snel ontwikkelende uitdagingen. Dit vraagt creatief leiderschap leiderschap.

De ALA biedt programma’s om individueel-, team- en organisatieontwikkeling bij elkaar te brengen via de creatieve aanpak Action Learning. Resultaat? De emotie en ratio (EMORA) worden verbonden en in balans en verbinding gebracht.

Balans en verbinding tussen Emotie en Ratio

Management development, leiderschaps- & teamontwikkeling

Een nieuwe kijk op creatief leiderschap. Ga de uitdaging aan en transformeer je team!

Onze trainingen en leertrajecten zijn toegespitst op het oplossen van actuele praktijkvraagstukken, verbeteren van de samenwerking, capaciteitsversterking en creatief leiderschap, waarbij het leren en presteren op de werkplek altijd het uitgangspunt is.

Door het samen creëren van een krachtige leeromgeving borgen we duurzaam gedrag, stimuleren we ijzersterk teamwork en vergroten we de effectiviteit en de impact van de training.

Het EMORA-effect

 • Beter samenwerken in en tussen de teams (interdisciplinaire samenwerking)
 • Cultuur- of gedragsverandering versnellen, verdiepen en verbreden
 • Toekomstbestendige leiderschapscompetenties ontwikkelen
 • Coaches uit de organisatie trainen die teams faciliteren naar meer zelfsturing en/of resultaat
 • Oplossen van actuele praktijkvraagstukken en meer zelfsturing in teams
 • Ontwikkelen van cruciale vaardigheden en rollen (coach, manager en leider)
 • Verbinden van individuele-, team-, en organisatieontwikkeling
 • Leiderschapsprincipes implementeren en één gemeenschappelijke taal spreken
 • Verhoogde klanttevredenheid, medewerkersbetrokkenheid en (financieel) resultaat.

Maatwerk is onze standaard

Onze programma’s zijn altijd maatwerk. Vaak bouwen we deze op uit methoden en aanpakken die zich in de praktijk al bewezen hebben. De oplossing is vrijwel altijd een combinatie van advies, training en coaching. Gebaseerd op de vraag, onze ervaringen en de laatste wetenschappelijke inzichten, stellen we samen een uniek programma op voor jouw organisatie, waarbij je ervan op aankunt dat ieder contactmoment een belevenis is.

De voordelen

 • direct in de praktijk brengen
 • koppeling individuele, team- en organisatiedoelen
 • creatie in nauwe samenwerking
 • action learning intervisie op de werkplek
 • geen reistijd
 • flexibel in tijden en dagen
 • financieel aantrekkelijk
 • eigen praktijkvraagstukken

Onze leer- en verandertrajecten zijn gebaseerd op Action Learning en toegespitst op vraagstukken in de organisatie, waarbij de eigen werkomgeving altijd het uitgangspunt is. Uniek ontwikkeld, naadloze aansluiting en impact op de werkvloer.

Voor meer informatie over onze maatwerk programma’s?

Contact

Ben jij een action learner? Test hier