Over ons.

Wij zijn een bijzonder opleidingsinstituut dat mensen, teams en organisaties helpt om het beste uit zichzelf te halen.

Onze inspiratie

Wij helpen mensen en teams creatief leiderschap te ontwikkelen en betekenisvol samen te werken aan briljante oplossingen.

Ons logo

Toen wij een logo zochten voor de ALA moest het niet alleen passen bij de onze visie op het verbinden van emotie en ratio in leiderschaps- en teamontwikkeling, maar wilden we ook groei en vernieuwing uitstralen. Het beeld van de nautilusschelp kwam steeds naar voren als metafoor.

De nautilusschelp staat symbool voor groei en vernieuwing. De golf in het logo weerspiegelt het continue proces van veranderen en ontwikkelen, van binnen naar buiten. Niet voor niets dat wij gekozen hebben voor de nautilusschelp voor ons logo. Lees meer

Stimulerende leermethodiek Action Learning

Leren wordt hierbij gezien als een actief, betekenisvol en toepassingsgericht proces, waarbij de eigen onderwijspraktijk centraal staat.

Onze programma’s zijn daarom gebaseerd op de creatieve leermethodiek Action Learning en helpen individuen en teams om te komen tot vernieuwende oplossingen waar draagvlak voor is.

Eén van de belangrijkste kenmerken van deze creatieve leermethode is dat men werkt vanuit de eigen leerbehoefte en met actuele praktijkvraagstukken. Hierdoor ontstaat een koppeling tussen theorie en praktijk.

Het komt het er in de kern op neer dat als je direct toepast wat je hebt geleerd, je pas écht leert. Geen theorie examens maar je maakt praktische opdrachten met relevante onderwerpen in ​je eigen organisatie. Je acties leveren een concrete bijdrage aan het ​behalen van de doelstellingen van je afdeling en organisatie.

Actieve leerhouding 

Leren en kenniscreatie gaan hand in hand. Action learning vraagt om een actieve leerhouding van alle deelnemers. Pas als men actief betrokken wordt bij de eigen ontwikkeling wordt men eigenaar van het eigen leerproces: zo ontstaat eigenaarschap.

Wij kiezen voor een combinatie van bijeenkomsten, online-leren en individuele begeleiding. Dat zorgt voor een maximaal leerrendement.

Onze leercode

 • Persoonlijk leiderschap. Deelnemers nemen zelf verantwoordelijkheid voor hun eigen leerproces. Zij dienen persoonlijk leiderschap te tonen ten aanzien van het eigen leerproces en dat van de groepsgenoten.
 • Actief leren. Dus niet praten over, maar doen en ervaren. De ervaringen en situaties die zich voordoen tijdens het programma worden gebruikt om te leren, met een focus op actie-, experimenteel- en ervaringsgericht leren.
 • Het oplossen van praktijkvraagstukken. Het verbinden van het individueel leren en veranderen met het organisatorisch presteren. Persoonlijke ontwikkeling resulteert in zichtbare prestaties voor de organisatie.
 • Betekenisvol samenwerken. Er wordt gewerkt aan een sfeer van openheid en eerlijkheid, waarin geven en ontvangen van feedback wordt aangemoedigd.

Intake opleiding, training of coaching

Voorafgaand aan de opleiding of training of coaching vindt een online intake plaats. Hierin worden je persoonlijke en functionele leerdoelen en aandachtspunten in kaart gebracht. Op basis van de intake zal de trainer je action learning opdrachten verdiepen door rekening te houden met je achtergrond, leerdoelen en aandachtspunten. Hierdoor haal je het hoogst mogelijke rendement uit de training.

Online leeromgeving

Voorafgaand aan de opleiding of training krijg je toegang tot de interactieve leeromgeving E-Campus. Een interactieve online leeromgeving met up-to-date studiemateriaal, leerdoelen, activiteiten, praktijkopdrachten, achtergrondinformatie, nuttige links en interactieve toepassingen, zoals chats, forums, vragenlijsten, tests en filmpjes.

Resultaat:

 • verbindt de organisatie-, team- en persoonlijke ontwikkeling
 • versterkt leren en presteren
 • lost complexe problemen op
 • optimaliseert het teamwork en faciliteert zelfsturende teams
 • zorgt voor blijvende cultuurverandering in organisaties
 • verbetert aantoonbaar de leertransfer naar passend gedrag
 • Geregistreerde opleidingen en trainingen.
 • borgt Life Long Learning

Incompany & maatwerk

Veel organisaties zetten groepstrainingen in om hun personeel collectief bij te scholen en nieuwe kennis, gedrag en/of vaardigheden te optimaliseren. De belangrijkste reden is dat het collectief trainen van een  team, afdeling of groep vaak als beste leeroplossing wordt gezien voor het oplossen/invullen van bedrijfsspecifieke uitdagingen.

Een incompany training, ook wel inhouse training of bedrijfstraining, is een training die binnen jouw organisatie plaatsvindt. Hebben meerdere collega’s in jouw organisatie dezelfde leervraag? Dan is een incompany training zeer geschikt. We stellen bovendien unieke trainingsprogramma’s samen op basis van specifieke leerwensen en –doelen. Zie ook ons EMORA Leiderschapsprogramma

Rendement: hoge ROI/E (return on investment/education)

Onze deelnemers claimen zelf dat de investering van de training of opleiding door de organisatie gemakkelijk zijn 5 tot 10 keer zijn terugverdiend. Een aantal van hen spreekt zelfs over rendementen van tienduizerden meer.

Niet alleen geweldig voor de werkgeve, maar ook voor de deelnemer die met zijn opleiding enerzijds persoonlijke groei doormaakt en ansderzijds bijdraagt aan het rendement van zijn team en organisatie . Een echte win-win situatie.

Meer weten of advies

Ben jij een action learner? Test hier