Over ons.

Wij zijn een bijzonder opleidingsinstituut dat mensen, teams en organisaties helpt om het beste uit zichzelf te halen.

Wij bieden opleidingen, trainingen, coaching, maatwerk en advies op basis van Action Learning.

Onze inspiratie

Wij helpen mensen en teams creatief leiderschap te ontwikkelen en betekenisvol samen te werken aan briljante oplossingen.

Ons logo

Toen wij een logo zochten voor de ALA moest het niet alleen passen bij de onze visie op het verbinden van emotie en ratio in leiderschaps- en teamontwikkeling, maar wilden we ook groei en vernieuwing uitstralen. Het beeld van de nautilusschelp kwam steeds naar voren als metafoor.

De nautilusschelp staat symbool voor groei, veerkracht, creativiteit en beweging. De golf in het logo weerspiegelt het continue proces van veranderen en ontwikkelen, van binnen naar buiten. Niet voor niets dat wij gekozen hebben voor de nautilusschelp voor ons logo. Lees meer

Continu leren? Zo doe je dat! 

Veel organisaties zien de toegevoegde waarde van continu leren. Toch gebeurt het te vaak dat ze enthousiast aan de slag gaan, maar na verloop van tijd het enthousiasme kwijtraken. Het blijkt niet eenvoudig de juiste mindset te creëren, al snel val je terug in oude patronen. Wat kun je nu doen om wel in die continu lerende modus te komen?

Door trainingsprocessen te optimaliseren gaat leren en ontwikkelen op veel momenten plaatsvinden, niet alleen formeel maar ook informeel. De medewerkers moeten wel betrokken worden bij het vormgeven van hun eigen ontwikkeling. Leerinterventies die passen bij werkplekleren zorgen voor transformatie doordat mensen en teams steeds nieuwe competenties aan moeten leren om ze zo duurzaam in te kunnen blijven zetten.

Gedragen leerinterventies zorgen voor 14% toename van de productiviteit van de medewerkers. De kosten van de organisatie dalen met maar liefst 36%.

Permanente educatie. IRALPRO-keurmerk

Wij waarborgen de kwaliteit van branche onafhankelijke certificering en registratie
van Action Learning professionals & organisaties. Onze visie is dat met een onafhankelijke beroepsregistratie een professional zich kan onderscheiden van vakgenoten.

Ons IRALPRO-keurmerk toont aan dat de Action Learning professional up-to-date is en opgeleid voor de functie of rol en dat de vakkennis periodiek wordt bijgehouden door permanente educatie.

Stimulerende leermethodiek Action Learning

Leren wordt hierbij gezien als een actief, betekenisvol en toepassingsgericht proces, waarbij de eigen onderwijspraktijk centraal staat.

Onze programma’s zijn daarom gebaseerd op de creatieve leermethodiek Action Learning en helpen individuen en teams om te komen tot vernieuwende oplossingen waar draagvlak voor is.

Eén van de belangrijkste kenmerken van deze creatieve leermethode is dat men werkt vanuit de eigen leerbehoefte en met actuele praktijkvraagstukken. Hierdoor ontstaat een koppeling tussen theorie en praktijk.

Het komt het er in de kern op neer dat als je direct toepast wat je hebt geleerd, je pas écht leert. Geen theorie examens maar je maakt praktische opdrachten met relevante onderwerpen in ​je eigen organisatie. Je acties leveren een concrete bijdrage aan het ​behalen van de doelstellingen van je afdeling en organisatie.

Actieve leerhouding 

Leren en kenniscreatie gaan hand in hand. Action learning vraagt om een actieve leerhouding van alle deelnemers. Pas als men actief betrokken wordt bij de eigen ontwikkeling wordt men eigenaar van het eigen leerproces: zo ontstaat eigenaarschap.

Wij kiezen voor een combinatie van bijeenkomsten, online-leren en individuele begeleiding. Dat zorgt voor een maximaal leerrendement.

Onze leercode

 • Persoonlijk leiderschap. Deelnemers nemen zelf verantwoordelijkheid voor hun eigen leerproces. Zij dienen persoonlijk leiderschap te tonen ten aanzien van het eigen leerproces en dat van de groepsgenoten.
 • Actief leren. Dus niet praten over, maar doen en ervaren. De ervaringen en situaties die zich voordoen tijdens het programma worden gebruikt om te leren, met een focus op actie-, experimenteel- en ervaringsgericht leren.
 • Het oplossen van praktijkvraagstukken. Het verbinden van het individueel leren en veranderen met het organisatorisch presteren. Persoonlijke ontwikkeling resulteert in zichtbare prestaties voor de organisatie.
 • Betekenisvol samenwerken. Er wordt gewerkt aan een sfeer van openheid en eerlijkheid, waarin geven en ontvangen van feedback wordt aangemoedigd.

Intake opleiding, training of coaching

Voorafgaand aan de opleiding of training of coaching vindt een online intake plaats. Hierin worden je persoonlijke en functionele leerdoelen en aandachtspunten in kaart gebracht. Op basis van de intake zal de trainer je action learning opdrachten verdiepen door rekening te houden met je achtergrond, leerdoelen en aandachtspunten. Hierdoor haal je het hoogst mogelijke rendement uit de training.

Resultaat:

 • verbindt de organisatie-, team- en persoonlijke ontwikkeling
 • versterkt leren en presteren
 • lost complexe problemen op
 • optimaliseert het teamwork en faciliteert zelfsturende teams
 • zorgt voor blijvende cultuurverandering in organisaties
 • verbetert aantoonbaar de leertransfer naar passend gedrag
 • Geregistreerde opleidingen en trainingen.
 • borgt Life Long Learning

Incompany, maatwerk en advies

Veel organisaties zetten groepstrainingen in om hun personeel collectief bij te scholen en nieuwe kennis, gedrag en/of vaardigheden te optimaliseren. De belangrijkste reden is dat het collectief trainen van een  team, afdeling of groep vaak als beste leeroplossing wordt gezien voor het oplossen/invullen van bedrijfsspecifieke uitdagingen.

Voor een organisatie-brede transitie is vaak meer nodig dan opleidingen, trainingen en coaching. Wanneer je ons inschakelt komen we graag bij u langs om de uitdaging te bespreken. We onderzoeken wat het gewenste resultaat momenteel belemmert en creëren vervolgens in co-creatie een plan op maat. Met een multidisciplinair action learning team onderzoeken we het echte praktijkvraagstuk, bedenken we unieke oplossingen en plegen we diverse betekenisvolle interventies. Zie ook Advies & Consultancy

Een incompany training, ook wel inhouse training of bedrijfstraining, is een training die binnen jouw organisatie plaatsvindt. Hebben meerdere collega’s in jouw organisatie dezelfde leervraag? Dan is een incompany training zeer geschikt. We stellen bovendien unieke trainingsprogramma’s samen op basis van specifieke leerwensen en –doelen. Zie ook ons EMORA Leiderschapsprogramma

Online leerplatform Virtual Campus

Voorafgaand aan de opleiding of training krijg je toegang tot het online leeromgeving Virtual Campus. Een interactief leersysteem met up-to-date studiemateriaal, leerdoelen, activiteiten, praktijkopdrachten, achtergrondinformatie, nuttige links en interactieve toepassingen, zoals virtual classroom, online coaching, chats, forums, vragenlijsten, tests en filmpjes.

Virtual Classroom

Virtual Classroom combineert de voordelen van een klassikale training met de technologische mogelijkheden die de 21e eeuw ons biedt. Hierbij bieden wij de mogelijkheid de lessen, bijeenkomsten of coaching virtueel te organiseren. Dit geeft de flexibiliteit om te kiezen vanaf waar de deelnemers de training volgen, kantoor, thuis, een hotel of zelfs vanuit hun bed! Via audio, chat, webcam en het delen van het scherm kunnen de trainer, coach en deelnemers met elkaar communiceren. Zelfs werken in kleine groepen is mogelijk via virtuele break-out sessies.

Op afstand met elkaar leren door een online-verbinding. Zo kun je vanuit je eigen omgeving toch klassikaal onderwijs of een coaching volgen en profiteren van de voordelen die dit biedt:

 • Direct vragen stellen aan je trainer en deelnemers
 • Presentaties en video’s ondersteunen de leerstof
 • Opdrachten uitvoeren en vragen beantwoorden waarmee je de lesstof praktisch leert toepassen
 • Met deelnemers in subgroepjes aan een opdracht werken
 • Online coaching en begeleiding
 • Gebruikmaken van geeltjes, notities, markeerstiften op een virtueel bord dat voor iedereen zichtbaar is.

De beste leerervaring. Virtual Classroom is een perfecte basis voor blended training: een combinatie van zelfstudie, klassikale bijeenkomsten en korte virtuele sessies om te focussen op het toepassen van theorie in de praktijk.

Rendement: hoge ROI/E (return on investment/education)

Onze deelnemers claimen zelf dat de investering van de training of opleiding door de organisatie gemakkelijk zijn 5 tot 10 keer zijn terugverdiend. Een aantal van hen spreekt zelfs over rendementen van tienduizerden meer.

Niet alleen geweldig voor de werkgever, maar ook voor de deelnemer die met zijn opleiding enerzijds persoonlijke groei doormaakt en ansderzijds bijdraagt aan het rendement van zijn team en organisatie . Een echte win-win situatie.

Meer weten of advies