• 4 november 2020
 • 4 dagen
 • Regio Hilversum
 • € 1.895,00 BTW-vrij.
  Zie investering.
 • / 9,0
NU AANMELDEN VOOR ACTION LEARNING COACH

ACTION LEARNING COACH

Vraagstukken waar organisaties, leidinggevenden en hun medewerkers nu mee worstelen gaan niet langer over plannen, beslissen, controleren en uitvoeren, maar vooral over de vraag hoe zij mensen mee krijgen in de verandering.

Als Action Learning Coach weet je teams zo te faciliteren dat ze alles uit zichzelf halen. Je coacht op team- en individueel niveau en kunt verschillende teamrollen vervullen.

Je doorloopt alle fases van Action Learning  waarbij leren, experimenteren, doen en ervaren cruciaal zijn in het verhogen van het probleemoplossend vermogen. Deze training geeft je daarnaast de unieke mogelijkheid om je te certificeren als Register Action Learning Coach.

Krijg mensen sneller in beweging door een unieke coach aanpak

Unieke mogelijkheid om je Action Learning skills aan te scherpen!

O.l.v. een Master Coach Action Learning

Resultaat

 • Je bent bent in staat om teams via de Action Learning methode te coachen
 • Je verbindt leren en presteren (leertransfer)
 • Je kunt effectief interventies plegen op team- en individueel niveau
 • Je ontwikkelt leiderschapsvaardigheden: faciliteren, samenwerken, dialoog aangaan, feedback geven, gerichte vragen stellen en je kunt passende action learning werkvormen inzetten
 • Je bent in staat om binnen teams het probleemoplossend vermogen en binding te verhogen
 • Je leert een Action Learning Programma succesvol in de organisatie te integreren
 • Je wordt persoonlijk effectiever in je rol als coach en over je bijdrage aan het resultaat.

Voor wie?

Deze training is uitstekend geschikt voor iedereen die zich als Action Learning Coach wil ontwikkelen. Je bent bijvoorbeeld zelfstandig coach, senior leidinggevende, HR-adviseur, professional, teammanager, schoolleider, sales- en projectleider, etc.

Om te in te kunnen schrijven voor dit programma is geen specifieke vooropleiding vereist, wel is de training Action Learning Introductie of Practitioner gewenst.

Register Action Learning Coach (RALC) | register & titel

Je wordt in het IRALPRO register  Lees meer opgenomen en je mag de beroepstitel RALC achter je naam voeren als:

 • je hebt deelgenomen aan minimaal 80% van de bijeenkomsten
 • Je zowel Action Learning Practitioner als Action Learning Coach hebt afgerond
 • Je de eindopdracht met minimaal een voldoende beoordeeld

Vrijstelling: Heb je een Action Learning MBA of gelijkwaardig Action Learning Programma afgerond, dan kun je vrijstelling krijgen voor de training Action learning Practitioner.

Coaching & begeleiding

In deze training wordt coaching- en begeleiding gefaciliteerd door een Virtual Classroom (een online trainingsruimte waar de deelnemers met elkaar kunnen oefenen en experimenteren) en een Online Coach-sessie. Hier staat de persoonlijke ontwikkeling en de eindopdracht centraal.

Online leerplatform (Virtual Campus)

De Action Learning Academy heeft een modern online leerplatform. Het biedt deelnemers de mogelijkheid specifieke competenties nog sterker aan te spreken.

De Virtual Campus heeft een interactieve studiewijzer met: up-to-date studiemateriaal, leerdoelen, activiteiten, action learning opdrachten, achtergrondinformatie, nuttige links en interactieve toepassingen, zoals een virtual classroom, online coaching, chats, forums, vragenlijsten, tests en filmpjes. Lees hier meer

Aanpak Actieleren

Eén van de belangrijkste kenmerken van de leermethode Actieleren is dat je werkt vanuit je eigen leerbehoefte en met jouw actuele vraagstukken uit de praktijk. De training is praktijkgericht en bijzonder interactief. Kennisdeling, zelfanalyses, oefeningen en ervaringsuitwisseling maken het leerproces persoonlijk en functiegericht. Lees hier meer

Terugkomdag

Na een training of leertraject komt het nog wel eens voor dat de waan van de dag het toch weer overneemt. Merk je dat oude gewoontes ongemerkt weer binnen sluipen en wil je de eerder opgedane kennis weer opfrissen? Het is in deze tijd van complexe veranderingen onontkoombaar up-to-date te moeten blijven van de meest recente ontwikkelingen, kennis en vaardigheden. Onze visie hierop is dat leren alleen plaatsvindt op vrijwillige basis en vanuit je eigen motivatie.

Wij organiseren daarom 2x per jaar een terugkomdag waar deelnemers en trainers elkaar kunnen ontmoeten. Zij delen nieuwe inzichten, ervaringen en leerwensen en geven praktische handvatten mee om deze te verbinden en te borgen aan de dagelijkse praktijk.

Onderwijs & Herregistratie  

Schoolleidersregister PO. Herregistratiewaarde 30%

Deze training is opgenomen in het herregistratie register van het Schoolleidersregister PO en dekkend bevonden voor de deelthema’s: ‘Omgaan met verschillen als team’, ‘Omgaan met verschillen en samenwerking’ en ‘Omgaan met verschillen vertaald naar de organisatie’ van het professionaliseringsthema ‘Omgaan met verschillen’. Lees hier meer.

Registerleraar.nl

Action Learning Coach is opgenomen onder registratienummer ZwL6QcHwfD met 112 registerurenen en Action Learning Kindercoach onder registratienummer 00301-03360 met 112 registeruren.

Maatwerk & incompany

Deze training is bij uitstek geschikt als management development traject. Een incompany programma kan afhankelijk van de trainingsvraag en/of de organisatiewens maatwerk worden aangeboden.

Informatie/contact

Klassikaal of op afstand leren via Virtual Classroom? klik hier!