• 10 februari 2021
 • 4 dagen
 • Regio Amersfoort
 • € 1.895,00 BTW-vrij.
  Zie investering.
 • / 9,0
NU AANMELDEN VOOR Certified Coach Actieleren

CERTIFIED TEAMCOACH ACTIELEREN

Vraagstukken waar organisaties, leidinggevenden en hun medewerkers nu mee worstelen gaan niet langer over plannen, beslissen, controleren en uitvoeren, maar vooral over de vraag hoe zij mensen mee krijgen in de verandering.

Als Teamcoach of Teamleider wordt er van je verwacht dat je teams zo weet te faciliteren dat ze alles uit zichzelf halen. Want of het nu gaat om het begeleiden van een nieuw team of nieuw elan voor bestaande teams, je  weet hoe je de onderstroom van teams inzichtelijk kunt maken en door interactie het team weet te versterken.

In deze training sta je niet aan de kant: je gaat zelf aan de bak. Deelnemers zullen ieder een stuk van de coaching en begeleiding op zich nemen. Zo kan je meteen oefenen en gaan we samen actief leren. Daarnaast zul je concrete experimenten uitvoeren in je eigen praktijk.

Complete leergang waarmee je gecertificeerd teamcoach wordt. Met systemische basis en aandacht voor onderstroom. Je doorloopt alle fases van de Actieleer-methode waarbij experimenteren en ervaren in een veilige leeromgeving cruciaal zijn in de ontwikkeling als teamcoach. Deze training geeft je daarnaast de unieke mogelijkheid om je te certificeren als Certified Teamcoach Actieleren.

Compacte en praktische opleiding met alle aspecten van teamcoaching.

Veel tools en en extra aandacht voor persoonlijke ontwikkeling

Onder leiding van een Master Coach Actieleren

Resultaat

 • Je bent bent in staat om teams via de Actieleer methode te coachen
 • Je kunt effectief interventies plegen op team- en individueel niveau
 • Je ontwikkelt specifieke Actieleer vaardigheden, zoals: faciliteren, dialoog aangaan, probleemanalyse, feedback vragen, geven en ontvangen
 • Je bent in staat om binnen teams het probleemoplossend vermogen en binding te verhogen
 • Je  kunt omgaan met de paradox van zelfsturing en stimuleren van initiatief
 • Je ontwikkelt een flinke portie zelfreflectie (talenten en rode knoppen als teamcoach)
 • Je wordt persoonlijk effectiever in je rol als coach en over je bijdrage aan het resultaat.

Voor wie?

Deze gecertificeerde training is er voor teamcoaches, teamleiders en teamtrainers. Je bent bijvoorbeeld zelfstandig coach, senior leidinggevende, HR-adviseur, professional, teammanager, schoolleider, sales- en projectleider, etc. Deze mix van deelnemers levert veel leermogelijkheden op. We zoeken nieuwsgierige deelnemers die echte vragen hebben en die bereid zijn hun eigen praktijkcases  in te brengen.

Om te in te kunnen schrijven voor dit programma is geen specifieke vooropleiding vereist, wel is de training Practitioner Teamcoach Actieleren gewenst.

Certified Teamcoach Actieleren (CTA) | register & titel

Je wordt in het IRALPRO register  Lees meer opgenomen en je mag de beroepstitel CTA achter je naam voeren als:

 • je hebt deelgenomen aan minimaal 80% van de bijeenkomsten
 • Je zowel de training Practitioner en Certified Teamcoach Actieleren hebt afgerond
 • Je de eindopdracht met minimaal een voldoende beoordeeld

Vrijstelling: Heb je een gelijkwaardig Action Learning of Actieleer Programma afgerond, dan kun je vrijstelling krijgen voor de training Practitioner Teamcoach Actieleren.

Online leerplatform (Virtual Campus)

Vollekr8 heeft een modern online leerplatform. Het biedt deelnemers de mogelijkheid specifieke competenties nog sterker aan te spreken.

De Virtual Campus heeft een interactieve studiewijzer met: up-to-date studiemateriaal, leerdoelen, activiteiten, actieleer-opdrachten, achtergrondinformatie, nuttige links en interactieve toepassingen, zoals een virtueel klaslokaal, online coaching, chats, forums, vragenlijsten, tests en filmpjes. Lees hier meer

Aanpak Actieleren

Eén van de belangrijkste kenmerken van de leermethode Actieleren is dat je werkt vanuit je eigen leerbehoefte en met jouw actuele vraagstukken uit de praktijk. De training is praktijkgericht en bijzonder interactief. Kennisdeling, zelfanalyses, oefeningen en ervaringsuitwisseling maken het leerproces persoonlijk en functiegericht. Lees hier meer

Terugkomdag

Na een training of leertraject komt het nog wel eens voor dat de waan van de dag het toch weer overneemt. Merk je dat oude gewoontes ongemerkt weer binnen sluipen en wil je de eerder opgedane kennis weer opfrissen? Het is in deze tijd van complexe veranderingen onontkoombaar up-to-date te moeten blijven van de meest recente ontwikkelingen, kennis en vaardigheden. Onze visie hierop is dat leren alleen plaatsvindt op vrijwillige basis en vanuit je eigen motivatie.

Wij organiseren daarom 2x per jaar een terugkomdag waar deelnemers en trainers elkaar kunnen ontmoeten. Zij delen nieuwe inzichten, ervaringen en leerwensen en geven praktische handvatten mee om deze te verbinden en te borgen aan de dagelijkse praktijk.

Onderwijs & Herregistratie  

SchoolleidersregisterPO | Herregistratiewaarde 30%

Deze training is opgenomen in het herregistratie register van het Schoolleidersregister PO en dekkend bevonden voor de deelthema’s: ‘Omgaan met verschillen als team’, ‘Omgaan met verschillen en samenwerking’ en ‘Omgaan met verschillen vertaald naar de organisatie’ van het professionaliseringsthema ‘Omgaan met verschillen’. Lees hier meer.

Registerleraar.nl

Deze training is opgenomen onder registratienummer ZwL6QcHwfD met 112 registeruren en Action Learning Kindercoach onder registratienummer 00301-03360 met 112 registeruren.

Maatwerk & incompany

Deze training is bij uitstek geschikt als management development traject. Een incompany programma kan afhankelijk van de trainingsvraag en/of de organisatiewens maatwerk worden aangeboden.

Informatie/contact