• 4 november 2020
 • 4 dagen
 • Regio Hilversum
 • € 1.695,00 excl. BTW en arrangementskosten
 • / 8,5
NU AANMELDEN VOOR ACTION LEARNING KINDERCOACH

Action Learning Kindercoach

Haal het beste uit elk kind.

Onderwijs gaat niet alleen over het verwerven van kennis en vaardigheden, maar steeds meer over coaching, het ontwikkelen van aanwezige talenten en leren omgaan met verschillen door het creëren van ruimte. Dat kan alleen in wisselwerking met anderen. Maar hoe dan?

Ondanks de toegenomen aandacht voor het individu wordt er binnen het onderwijs veel belang gehecht aan het socialiseren van leerlingen en collectief leren. Zo ontstaat een leergemeenschap waarbij iedereen, ook de leerling, betrokken wordt bij het individuele en onderwijsproces. Leren van en met elkaar waarin eigenaarschap, verantwoordelijkheid, lef, ambitie en kritisch denken sleutelbegrippen zijn.

Action Learning als uniek train-de-trainerconcept

Op verschillende niveaus kunnen communiceren

O.l.v. een Master Coach action Learning

Je bent na deze training in staat om de sociale ontwikkeling van kinderen en het schoolklimaat te versterken door met elkaar projectmatig problemen op te lossen en samen te reflecteren. Je leert het kind, ouders en collega’s te begeleiden op verschillende niveaus en een bijdrage te leveren aan een professionele leergemeenschap door:

 • Leren van vaardigheden (observeren, feedback geven door middel van TOP-TIP, luisteren, doorvragen, acceptatie van het probleem)
 • Leerlingen (projectmatig) laten samenwerken als voorbereiding op het voortgezet onderwijs
 • Leerlingen  betrokken fte maken voor het onderwijs- en leerproces
 • Onderzoekend leren te faciliteren door middel van het stellen van (open) vragen en niet oordelen
 • Leerlingen verbanden leren leggen tussen uitdagingen, problemen en oplossingen

Resultaat

De deelnemers

 • leren de Action Learning concepten, visie en instrumenten
 • krijgen de kans om de Action Learning methodiek te ervaren
 • zijn in staat om verbindend te communiceren met ouders, collega’s kinderen
 • ontdekken en herkaderen talenten, kwaliteiten en gedrag
 • kunnen probleem- en oplossingsgericht werken
 • zijn in staat een Action Learning Programma voor leerlingen te maken
 • presenteren van een actieplan

Certificaat

Deze intensieve training wordt afgesloten met een Action Learning praktijkopdracht. Heeft u de gehele training gevolgd, dan ontvangt u ons certificaat ‘Action Learning Kindercoach’.

Register Action learning Coach en titel 

Heb je, afhankelijk van je vooropleiding de training Action Learning Practitioner of introductie gevolgd en heb je daarnaast de training Action Learning Coach afgerond, dan  is het mogelijk om Registered Action Learning Coach van IRALPRO te worden.

Na succesvolle afronding mag je de beroepstitel RALC achter je naam voeren en wordt je opgenomen in het register.  Lees hier meer over Register Action learning Coach

Doelgroep 

Staf en personeelsfunctionarissen, schoolleiders (aankomend), leerkrachten, projectleiders, onderwijsassistenten, IB-ers, ouders, etc.

Om te in te kunnen schrijven voor dit programma is geen specifieke vooropleiding vereist, wel is de training Action Learning Practitioner gewenst.

Studiewijze Action Learning

Eén van de belangrijkste kenmerken van de leermethode Action Learning is dat je werkt vanuit je eigen leerbehoefte en met actuele vraagstukken uit de praktijk. Vanuit een grote diversiteit aan vakgebieden en branches worden de gelouterde ervaringen gedeeld.

Online leeromgeving

Deze praktijkgerichte training wordt ondersteund met een moderne online leeromgeving (up-to-date studiemateriaal, praktijkopdrachten, nuttige links en interactieve toepassingen, zoals chats, tests en filmpjes). Meer weten over onze aanpak en studiewijze  Lees hier meer

Ondersteuning online leeromgeving

Training-on-the-job

Praktische inzichten direct toepasbaar in de eigen werkpraktijk

Registerleraar.nl

Action Learning Kindercoach is opgenomen onder registratienummer 00301-03360 met 112 registeruren.

Maatwerk & incompany

Deze training is bij uitstek geschikt als management development traject. Een incompany programma kan afhankelijk van de trainingsvraag en/of de organisatiewens maatwerk worden aangeboden. Lees hier meer.

CONTACT

CORONA-CRISIS? WIJ BIEDEN VIRTUAL CLASSROOMS