Programma 

  • Foundations, principes en concepten achter Action Learning (AL)
  • 2 grondregels en 6 componenten van AL
  • De bovenstroom en onderstroom van leren en veranderen
  • Vraagstukken en problemen analyseren
  • Teamontwikkeling, teams of groepen en omgaan met diversiteit en verschillen
  • Vaardigheden ontwikkelen: vragen stellen, openstaan voor nieuwe inzichten, dialoog, feedback en reflectie
  • Implementatie van Action Learning in organisaties en (zelfsturende) teams
  • Werken aan verschillende action learning werkvormen
  • Maken voorstel Action Learning Programma organisatie
  • Actieplan (praktijkopdracht) en presentatie

Action Learning aanpak

Blended Learning staat centraal – een gefundeerde aanpak van klassikaal, online leren (eLearning) en informele leervormen (social learning). Voorafgaand aan de training vindt een schriftelijke intake plaats. Hierin worden je persoonlijke- en functionele leerdoelen in kaart gebracht.

Action learning wordt extra gestimuleerd door de trainer door praktijkvraagstukken centraal te laten staan en wordt gebruik gemaakt van prikkelende en vooral verrassende werkvormen die gegarandeerd het leereffect versterken. Aan de hand van zelfanalyse, discussie en opdrachten krijgt u inzicht in uw drijfveren, motivatie en handelen. Uw eigen opvattingen en feedback van groepsgenoten en trainer zijn hierbij zeer waardevol. Een open en kritische houding ten opzichte van jezelf bepaalt voor een belangrijk deel de effectiviteit en het succes van de training.

Action Learning opdracht: je presenteert tijdens de laatste bijeenkomst een Action learning actieplan. De training wordt in kleine groepen verzorgd met maximaal 12 deelnemers, waardoor u veel persoonlijke aandacht van uw trainer krijgt.

Online leeromgeving (E-Campus)

De Action Learning Academy heeft een moderne online leeromgeving. Het biedt deelnemers de mogelijkheid specifieke competenties nog sterker aan te spreken (virtual network).

Deze E-Campus heeft een interactieve studiewijzer met: up-to-date studiemateriaal, leerdoelen, activiteiten, action learning opdrachten, achtergrondinformatie, nuttige links en interactieve toepassingen, zoals chats, forums, vragenlijsten, tests en filmpjes.

 

Ben jij een action learner? Test hier