Programma 

 • Introductie Action Learning
  • Foundations, principes en concepten achter Action Learning
  • 2 grondregels en 6 componenten van Action Learning
  • Action Learning Proces
 • Leer- en verandermethode
  • Niveaus van leren
  • Mindset en leercultuur
  • De bovenstroom en onderstroom van leren en veranderen
 •  Probleemoplossing
  • Urgente en complexe praktijkproblemen
  • Problemen analyseren, acties en oplossingen
  • Nieuwe vaardigheden aanleren: vragen stellen, dialoog aangaan, feedback geven en niet oordelen
 • Teamwork
  • Teams, groepen, teamontwikkeling
  • Omgaan met diversiteit en verschillen
  • De specifieke rol van een Action Learning Coach
 • Implementatie van Action Learning in organisaties en (zelfsturende) teams
  • Action Learning Programma opstellen en presenteren

 

Studiebelasting 

56 uur, 2 EC (European Credits). De studiebelasting bestaat uit contacturen (klassikaal/groep), voorbereidingen online leeromgeving, online modules, het maken van praktijk-, reflectie-opdrachten en een action learning eindopdracht.

Voorbereiding 4-6 uur per bijeenkomst. Doordat de deelnemers werken aan praktijkvraagstukken en daarnaast Action Learning projecten in de eigen organisatie uitvoeren, valt 40% van de studiebelasting samen met de werkagenda.

Action Learning aanpak

Blended Learning staat centraal – een gefundeerde aanpak van klassikaal, online leren (eLearning) en informele leervormen (social learning). Voorafgaand aan de training vindt een schriftelijke intake plaats. Hierin worden je persoonlijke- en functionele leerdoelen in kaart gebracht.

Action learning wordt extra gestimuleerd door de trainer door praktijkvraagstukken centraal te laten staan en wordt gebruik gemaakt van prikkelende en vooral verrassende werkvormen die gegarandeerd het leereffect versterken. Aan de hand van zelfanalyse, discussie en opdrachten krijgt u inzicht in uw drijfveren, motivatie en handelen. Uw eigen opvattingen en feedback van groepsgenoten en trainer zijn hierbij zeer waardevol. Een open en kritische houding ten opzichte van jezelf bepaalt voor een belangrijk deel de effectiviteit en het succes van de training.

Action Learning opdracht: je presenteert tijdens de laatste bijeenkomst een Action learning actieplan. De training wordt in kleine groepen verzorgd met max. 12 deelnemers, waardoor u veel persoonlijke aandacht van uw trainer krijgt.

Online leerplatform (Virtual Campus)

De Action Learning Academy heeft een modern online leerplatform. Het biedt deelnemers de mogelijkheid specifieke competenties nog sterker aan te spreken.

De Virtual Campus heeft een interactieve studiewijzer met: up-to-date studiemateriaal, leerdoelen, activiteiten, action learning opdrachten, achtergrondinformatie, nuttige links en interactieve toepassingen, zoals een virtual classroom, online coaching, chats, forums, vragenlijsten, tests en filmpjes.

 

Op afstand? Blijven ontwikkelen? klik hier!