WIAL Certified Action Learning Coach 

World Institute for Action Learning (WIAL)

Het is een maatschappelijk en persoonlijk belang dat de ontwikkeling van mensen beloond worden met diploma’s of certificaten die waardevol en waardevast zijn. In onze visie wordt de waarde van een diploma of certificaat in hoge mate bepaald door de kwaliteit van het opleidingsprogramma, examinering en beoordelingen.

Onderzoek toont aan dat een opgeleide Action Learning Coach een belangrijke succesfactor voor verander-programma’s is. Steeds meer organisaties willen hun verandertrajecten gefaciliteerd hebben door Certified Action Learning Coaches (CALC’en). De ALA biedt onze deelnemers de mogelijkheid WIAL gecertificeerd te worden.

Certificeringskosten

Heb je de training Action Learning Practitioner en Coach afgerond kun je internationaal gecertificeerd worden. Dit kan via de WIAL NL. De certificeringskosten worden door de WIAL NL in rekening gebracht

Registerproces

Register Certified Action Learning Coaches

Register

Ben jij een action learner? Test hier