Dag 1: Basisprincipes  

 • Laatste inzichten Design Thinking & Action Learning
 • Design thinking als  innovatieversneller
 • Overzicht van de principes van Design Thinking
 • Creatief Leiderschap als concept
 • Vraagstukken van de organisatie in kaart brengen
 • Convergeren en divergeren
 • Praktijkopdrachten

Dag 2: Versnellen

 • Onderzoeken van het probleem of uitdaging
 • Faciliteren van waarde creatie
 • Visualiseren & analyseren van complexe data en keuzes maken
 • Draagvlak creëren voor de uitvoering
 • Prototypes ontwikkelen en experimenten vormgeven
 • Praktijkopdrachten

Dag 3: Integreren

 • Werken met speciaal ontwikkelde Design Thinking-templates: Customer Journey map, Value Proposition Canvas, Business Model Canvas
 • Interdisciplinair samenwerken en co-creëren
 • Leren kijken vanuit een nieuw perspectief, acceptatie en een open mindset
 • Werkvormen om duurzaam te integreren
 • Presenteer je Pitch

Action Learning aanpak

Blended Learning staat centraal – een gefundeerde aanpak van klassikaal, online leren (eLearning) en informele leervormen (social learning). Voorafgaand aan de training vindt een schriftelijke intake plaats. Hierin worden je persoonlijke- en functionele leerdoelen in kaart gebracht.

Action learning wordt extra gestimuleerd door de trainer door praktijkvraagstukken centraal te laten staan en wordt gebruik gemaakt van prikkelende en vooral verrassende werkvormen die gegarandeerd het leereffect versterken. Aan de hand van zelfanalyse, discussie en opdrachten krijgt u inzicht in uw drijfveren, motivatie en handelen. Uw eigen opvattingen en feedback van groepsgenoten en trainer zijn hierbij zeer waardevol. Een open en kritische houding ten opzichte van jezelf bepaalt voor een belangrijk deel de effectiviteit en het succes van de training.

Online leerplatform (Virtual Campus)

De Action Learning Academy heeft een modern online leerplatform. Het biedt deelnemers de mogelijkheid specifieke competenties nog sterker aan te spreken.

De Virtual Campus heeft een interactieve studiewijzer met: up-to-date studiemateriaal, leerdoelen, activiteiten, action learning opdrachten, achtergrondinformatie, nuttige links en interactieve toepassingen, zoals een virtual classroom, online coaching, chats, forums, vragenlijsten, tests en filmpjes.

Meer weten? Contact