• 29 januari 2021
 • 6-9 maanden
 • Regio Hilversum.
 • € 4.995,00 BTW-vrij.
  Zie investering.
 • / 9,0
NU AANMELDEN VOOR Certified Manager | post-HBO

Certified Manager (CM) 

Leidinggeven is een vak apart. Een vak dat vraagt om bepaalde inzichten, gedragingen en capaciteiten. ​

Om de organisatiestrategie te kunnen vertalen naar concrete acties op de werkplek heb je verschillende vaardigheden nodig, dit zijn onder andere:

 • Bedrijfskundige kennis;
 • Managementvaardigheden;
 • Leiderschapsvaardigheden;
 • Coachingsvaardigheden.

Tijdens deze post-HBO opleiding ontwikkel jij je steeds verder in deze vaardigheden en in integrale management kennis. Hierdoor wordt jij nog beter in je vak als leidinggevende.

Ben je net in een leidinggevende positie gerold of ben je al jaren werkzaam als leidinggevende dan is deze opleiding uitermate geschikt voor jou. Om mee te gaan in deze dynamische wereld is blijven ontwikkelen belangrijk. Nieuwe inzichten krijgen over jou vak of oude kennis weer even lekker opfrissen hoort hier bij. 

Inzicht, interactie en impact

Ontwikkelen van cruciale vaardigheden afgestemd op de werkcontext.

Resultaat

 • Tijdens deze opleiding krijg je een brede bedrijfskundige kennis aangereikt van diverse relevante vakgebieden.
 • Actieleren helpt jou het probleemoplossend vermogen en de samenwerking te verhogen.
 • Je beheerst stijlen zoals leidinggeven, managementcommunicatie, samenwerking en conflicthantering.
 • Je ontwikkelt een visie op het gebied van leiderschap en teamontwikkeling.
 • De rollen van leider, coach, manager en trainer kun je optimaal inzetten.
 • Je weet je persoonlijke ambitie en die van de organisatie te verbinden 
 • Je vertaalt strategische beslissingen inspirerend naar de werkvloer.
 • Je bezit cruciale management- en coachvaardigheden
 • Je stelt realistische plannen en doelen.
 • Je bent een volwaardig gesprekspartner voor het team, de collega’s en de leidinggevende

Doelgroep en vooropleiding

Dit intensieve programma is uitermate geschikt voor teamleiders, managers, coördinatoren, projectleiders, schoolleiders, onderwijs- en zorgmanagers, account managers, procesmanagers, etc.

De opleiding is ook uitermate geschikt voor hoog opgeleide professionals die doorontwikkelen als leidinggevende.

Om toegelaten te worden voor deze post-HBO-opleiding vragen wij minimaal HBO werk- en denkniveau. Heb je dat niet? Geen probleem, dan kun je vooraf kiezen om eerst Praktische Bedrijfskunde (e-learning) te volgen om jezelf de benodigde voorkennis eigen te maken.

Diploma, register en titel CM

Als je het programma Certified Manager succesvol hebt afgerond ontvang je het ALA post-HBO diploma Certified Manager, wordt je opgenomen in het CM-register van IRALPRO (International Registered Action Learning Professional) en mag je de beroepstitel CM achter je naam voeren.

Aanpak Actieleren

Eén van de belangrijkste kenmerken van de leermethode Actieleren is dat je werkt vanuit je eigen leerbehoefte en met jouw actuele vraagstukken uit de praktijk. De training is praktijkgericht en bijzonder interactief. Kennisdeling, zelfanalyses, oefeningen en ervaringsuitwisseling maken het leerproces persoonlijk en functiegericht. Lees hier meer

Terugkomdag

Na een training of leertraject komt het nog wel eens voor dat de waan van de dag het toch weer overneemt. Merk je dat oude gewoontes ongemerkt weer binnen sluipen en wil je de eerder opgedane kennis weer opfrissen? Het is in deze tijd van complexe veranderingen onontkoombaar up-to-date te moeten blijven van de meest recente ontwikkelingen, kennis en vaardigheden. Onze visie hierop is dat leren alleen plaatsvindt op vrijwillige basis en vanuit je eigen motivatie.

Wij organiseren daarom 2x per jaar een terugkomdag waar deelnemers en trainers elkaar kunnen ontmoeten. Zij delen nieuwe inzichten, ervaringen en leerwensen en geven praktische handvatten mee om deze te verbinden en te borgen aan de dagelijkse praktijk.

Online leerplatform (Virtual Campus)

Wij hebben een modern online leerplatform. Het biedt deelnemers de mogelijkheid specifieke competenties nog sterker aan te spreken.

De Virtual Campus heeft een interactieve studiewijzer met: up-to-date studiemateriaal, leerdoelen, activiteiten, action learning opdrachten, achtergrondinformatie, nuttige links en interactieve toepassingen, zoals een virtual classroom, online coaching, chats, forums, vragenlijsten, tests en filmpjes. Lees hier meer

Herregistratie Schoolleidersregister PO

Herregistratiewaarde 100%

Deze leergang is in het kader van de herregistratie dekkend bevonden bij het thema: ‘Persoonlijk Leiderschap’, ‘Leidinggeven aan verandering’ en bij de deelthema’s: ‘Professionele leergemeenschap’ uit het thema ‘Kennis & Kwaliteitsontwikkeling’,  ‘Organisatie van de school‘, ‘HR-beleid‘ en ‘Bedrijfsvoering, financiën en huisvesting‘, ‘Regie en Strategie‘ en de deelthema’s ‘Omgaan met verschillen als team‘ en Omgaan met verschillen en samenwerking’ uit het thema ‘Omgaan met verschillen‘ en Wildcard. Lees meer