Programma 

Inleiding Financieel Management:

 • Basiskennis financiële administratie.
 • Management accounting en financial accounting?
 • Ratioanalyse en kengetallen.
 • Begroting en integraal management.
 • Hoe lees en analyseer je een balans, winst-en-verliesrekening en een cashflow overzicht?
 • Hoe bepaal je jouw winst, liquiditeit en solvabiliteit?

Investeringen en investeringsbeleid:

 • Hoe maak je investeringsbeoordelingen?
 • Hoe bepaal je de terugverdientijd van een investering?
 • Hoe orden je informatie op zo’n manier dat onderbouwde beslissingen genomen kunnen worden?

Kostencalculaties:

 • Kostenclassificaties
 • Hoe maak je een kostencalculatie?
 • Hoe reken je kosten toe aan een periode, een project, een product of een dienst?
 • Wat is activity based costing?

Jaarverslaggeving:

 • Wat is het verschil tussen commerciële en fiscale jaarcijfers?
 • Wat zijn de gevolgen van IFRS?
 • Welke ratio’s zijn van belang, hoe zijn ze berekend en wat kunt u ermee?
 • Doornemen jaarrekening eigen onderneming.

Budgetteringsprocessen:

 • Wanneer en hoe gebruik je budgetten?
 • Welke budgetteringsmethoden zijn er?
 • Wat kun je met kostenplaatsbudgetteringen?
 • Welke maatregelen kun je nemen om jouw werkkapitaal te verbeteren?
 • Hoe verbeter je door feedback-loops financieel voorspellingen?

Financieel dashboard:

 • Managementrapportage en -verantwoording.
 • Business balanced scorecard.
 • Hoe maak je een Dupont-schema?
 • Eindopdracht Action Learning Plan

Online leeromgeving (E-Campus)

De ALA heeft een moderne online leeromgeving. Deelnemers kunnen leren wanneer en waar ze willen en kunnen specifieke competenties verder aanscherpen. Door ons virtuele netwerk wisselen conceptueel leren en action learning elkaar moeiteloos af.

De e-campus heeft een interactieve studiewijzer met: up-to-date studiemateriaal, leerdoelen, activiteiten, action learning opdrachten, achtergrondinformatie, nuttige links en interactieve toepassingen, zoals chats, forums, vragenlijsten, tests en filmpjes.

Ben jij een action learner? Test hier