Programma

Intake en voorbereiding

Voorafgaand aan de training vindt een online intake plaats. Hierin worden je persoonlijke- en functionele leervragen en aandachtspunten in kaart gebracht. Op basis van de intake zal de trainer je action learning opdrachten verdiepen door rekening te houden met je achtergrond, functie en leerdoelen.

Ook krijg je, via het online leerplatform Virtual Campus, meer informatie over de rest van het programma en over de voorbereidende opdrachten. Hierdoor haal je het hoogst mogelijke rendement uit de training.

Blok 1: Leiderschap & zelfsturing

 • Praktische handvatten om effectiever leiding te geven aan professionals
 • Persoonlijke ambities, kwaliteiten, belemmeringen en ontwikkelpunten
 • Denkbeelden, kenmerken en eigenschappen over leiderschap aan professionals
 • Omgaan met verzakelijking, kortere doorlooptijden, snellere veroudering van kennis, beperking van financiële middelen, structuur versus vrijheid van handelen, etc.
 • De verschillende dilemma’s op het gebied van leidinggeven aan professionals.
 • Formuleer een persoonlijke visie, doel en aanpak en onderzoek daarbij hoe je jouw team meekrijgt.

Blok 2: Teamwork & Professionals

 • Groepsdynamica en teamontwikkeling, inclusief jouw rol als leider
 • De kracht van Action Learning Coaching bij probleemoplossing en samenwerken
 • De onderstroom van teamwork en leiderschapsbenaderingen
 • Positioneren en beïnvloeden van in- en externe krachtenvelden
 • Werken met individuele en collectieve ambities en kwaliteiten
 • Koers en aanpak t.a.v. van je eigen team en spreek af welk vormen van gedrag gewenst zijn

Blok 3:  Draagvlak & commitment

 • De weg naar zelfsturing
 • Intervisie d.m.v. een action learning werkvorm
 • Positieve beïnvloeding van professionals
 • Balans tussen leiding geven aan en begeleiden van veranderprocessen
 • Leidinggeven aan individuele professionals: afspraken borgen, bijsturen en aanspreken van professionals
 • Een teamvisie inspirerend overbrengen en vastleggen van een gedragen ontwikkelagenda
 • Maak een persoonlijk actieplan: wat ga je doen en hoe implementeer je wat je geleerd hebt?

Deelopdrachten: Leren in de praktijk

Activiteiten op het gebied van intervisie en zelfsturing:

 • Leer in de praktijk met een andere deelnemer. Je gaat bijvoorbeeld op werkbezoek, elkaar coachen, voert leerexperimenten uit, volgt samen een webinar, etc.
 • Analyseer met mededeelnemers actuele uitdagingen en vraagstukken uit jouw eigen werkpraktijk. Dit wordt gefaciliteerd door de trainer
 • Haal in jouw organisatie het bewijs op van het verschil op dat je ervaart. Bijvoorbeeld door filmpjes, vlogs of foto’s
 • Geef een presentatie waarbij ook één van jouw collega’s en/of mededeelnemer aanwezig is

Studiewijze Action Learning

Eén van de belangrijkste kenmerken van de leerfilosofie Action Learning is dat je werkt vanuit je eigen leerbehoefte en met actuele vraagstukken uit de praktijk.

Deze praktijkgerichte training wordt ondersteund met een moderne online leeromgeving (up-to-date studiemateriaal, praktijkopdrachten, nuttige links en interactieve toepassingen, zoals chats, tests en filmpjes). Meer weten over onze studiewijze  Lees hier meer 

Online leerplatform Virtual Campus 

De ALA heeft een moderne online leerplatform. Deelnemers kunnen leren wanneer en waar ze willen en kunnen specifieke competenties verder aanscherpen. Door ons virtuele netwerk wisselen conceptueel leren en action learning elkaar moeiteloos af.

De Virtual Campus heeft een interactieve studiewijzer met: up-to-date studiemateriaal, leerdoelen, activiteiten, action learning opdrachten, achtergrondinformatie, nuttige links en interactieve toepassingen, zoals chats, forums, vragenlijsten, tests en filmpjes.