Programma

1 | Organisatie

 • Kick off
 • Strategische keuzes
 • Besturingsprincipes binnen organisaties
 • Bovenstroom en onderstroom verbinden
 • Kernwaarden, cultuur en gedrag
 • Modern personeelsmanagement

2 | Leiderschap

 • Leiding geven aan jezelf
 • Competentiegericht leidinggeven
 • Leiderschapsstijlen en -vaardigheden
 • Action Learning vaardigheden
 • Persoonlijke drijfveren, motieven en gedrag
 • Reflecteren op eigen handelen

3 | Coaching & teamwork

 • Basisvaardigheden voor het voeren van professionele gesprekken
 • Medewerkers coaching en begeleiden
 • Effectieve communicatie, conflicthantering en omgaan met weerstand
 • Het fundament van een succesvol team
 • Teambuilding als smeermiddel voor effectieve samenwerking
 • Motiveren van individuen en teams

4 | Visie op toekomst

 • Creatief leiderschap
 • Leidinggeven aan verandering
 • Verbeterplan opstellen voor je eigen team
 • Presentatietechnieken
 • Aan de slag met een teamverbeterplan

Praktijkopdracht

 • Teamverbeterplan

Intake en voorbereiding

Voorafgaand aan de training vindt een online intake plaats. Hierin worden je persoonlijke- en functionele leervragen en aandachtspunten in kaart gebracht. Op basis van de intake zal de trainer je action learning opdrachten verdiepen door rekening te houden met je achtergrond, functie en leerdoelen.

Ook krijg je, via de online leeromgeving Virtual Campus, meer informatie over de rest van het programma en over de voorbereidende opdrachten. Hierdoor haal je het hoogst mogelijke rendement uit de training.

Studiewijze Action Learning

Eén van de belangrijkste kenmerken van de leerfilosofie Action Learning is dat je werkt vanuit je eigen leerbehoefte en met actuele vraagstukken uit de praktijk.

Online leerplatform (Virtual Campus)

De Action Learning Academy heeft een modern online leerplatform. Het biedt deelnemers de mogelijkheid specifieke competenties nog sterker aan te spreken.

De Virtual Campus heeft een interactieve studiewijzer met: up-to-date studiemateriaal, leerdoelen, activiteiten, action learning opdrachten, achtergrondinformatie, nuttige links en interactieve toepassingen, zoals een virtual classroom, online coaching, chats, forums, vragenlijsten, tests en filmpjes.