Programma

De opleiding bestaat uit interactieve bijeenkomsten met topdocenten en –experts. Vanuit een grote diversiteit aan vakgebieden worden de gelouterde ervaringen gedeeld.

Deelnemers werken en leren samen aan het oplossen van hun praktijkvraagstukken en verbinden daarbij de theorie aan de praktijk in zogenaamde Action Learning Sets (kleine leergroepen).

De modules kennen de volgende opbouw:

 • Bijeenkomst 1: context, visie, theorie, methoden en technieken
 • Bijeenkomst 2: integratie met de praktijk: het wat en hoe, implementatie en werkplekleren)

De opleiding bestaat uit 5 modules van elk 2 dagen en een specialisatie via een zelf te kiezen masterclass.

 • Strategisch Management
  • Visie, missie en kernwaarden
  • Customer journey en klantervaring, behoeftes en gedrag, en hoe bepaal je de huidige marktpositie
  • Het proces van strategievorming in de organisatie
  • Strategiebepaling en strategische alternatieven
  • Van strategische analyse naar effectieve (online) marketingstrategie; het formuleren en vormgeven van de marketingstrategie, strategie op 1 A4: OGSM
  • Effectieve executie van organisatiestrategie
  • Praktijkopdracht: strategische analyse van je organisatie
 • HRM
  • Oriëntatie op strategisch HRM
  • HR als business partner
  • Vertaling van de waardepropositie naar HR: talent, competentie, performance, diversiteit en gezondheid; employability en duurzame inzetbaarheid
  • Ken- en stuurgetallen voor personeelsmanagement
  • van strategische analyse naar effectieve HR strategie
  • het formuleren en vormgeven van het HR beleid en de implementatie ervan
  • het managen van de verandering in de organisatie, inclusief meten en rapporteren van de voortgang (ROI en HR Balanced Score Card)
  • Praktijkopdracht: toegepast HR-beleidsplan van je organisatie
 • Financiën voor niet-financiële managers
  • Basiskennis financieel management
  • Balans en resultatenrekening, kosten, winst en cashflow
  • Budgetten, investeringen en begrotingen
  • Lezen managementrapportages en rapporteren
  • feedback-loops en financieel voorspellingen
  • Het ondernemingsmodel. Hoe kijken we naar financiën en strategie, in het bijzonder de verantwoording van de financiële kant van de strategie
  • Toepassing van het financieel beleid het managen van de business case, beheersing van en sturing op budgetten en financiële KPI’s
  • Praktijkopdracht: het opstellen van een financiële business case.
 • Leidinggeven aan Verandering
  • De ontwikkelingen binnen verandermanagement
  • Fases in veranderingsprocessen
  • Veranderingsprocessen managen
  • Omgaan met weerstand en communicatie bij verandering
  • Veranderstrategieën en interventies
  • Organisatiecultuur, leiderschap en dynamiek
  • Je persoonlijke stijl en leiderschap van veranderen
  • Praktijkopdracht: het maken van een interventieplan (zachte en harde interventies)
 • Persoonlijk Leiderschap
  • Jung Type assessment (persoonlijkheidsvoorkeuren)
  • Kenmerken van persoonlijk (authentiek) leiderschap
  • Inzicht in uw eigen gedrag, handelen en uw persoonlijke leiderschapsstijl
  • Keuzes en dilemma’s in uw dagelijkse functioneren
  • Ethische dilemma’s en grenzen van beïnvloeding
  • Zelfanalyse: persoonlijke kwaliteiten en valkuilen
  • Praktijkopdracht: Reflectieverslag met een ontwikkelagenda

Specialisatie Masterclass
Je verdiept je in bedrijfskunde en specialiseert je in een voor jouw belangrijk aandachtsgebied. Het betreft de volgende Masterclass specialisaties: MC Psychologie, MC Teamwork is Topsport, MC Gastvrij Leiderschap en MC Mindful Leiderschap.

De masterclass wordt een paar keer per jaar centraal in Nederland georganiseerd en ingeleid door de docenten van de opleiding. De masterclass wordt verzorgd door een inspirerende gastspreker, een expert op het vakgebied. In aanvulling op de bijeenkomsten vormt de specialisatie masterclass een integraal onderdeel van de opleiding Bedrijfskunde post-hbo.

Hier inschrijven

Ben jij een action learner? Test hier