Investering Certified Teammanager

Kosten CTM:
€ 5.995,- (vrijgesteld van btw*). Inclusief:

  • Leskosten Certified Teammanager
  • Jung Type Assessment
  • Coaching
  • Beoordeling/examen en eindgesprek
  • Studiemateriaal, boeken en toegang tot de online leeromgeving
  • Lunch, koffie, thee en accommodatiekosten

*De Action Learning Academy is CRKBO geregistreerd en daardoor is de investering vrijgesteld van btw.

Betaalwijze: Na ontvangst van je aanmelding versturen we de factuur. Deze dient binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan maar uiterlijk voor aanvang van de training/opleiding.

Toelating CTM:

Minimaal HBO denk- en werkniveau; 3 jaar werkervaring en/of managementervaring in de praktijk.

Studiebelasting

De opleiding CTM kent een totale studiebelasting van 600 uur, 21 EC (European Credits). De studiebelasting bestaat uit contacturen (klassikaal/groep), voorbereiding online leeromgeving, het maken van praktijk-, reflectie- en CTM eindopdracht, coachgesprekken en tussen de bijeenkomsten door werken in Action Learning sets. Voorbereiding 4-6 uur per week.

Doordat de deelnemers werken aan praktijkvraagstukken en daarnaast Action Learning projecten in de eigen organisatie uitvoeren, valt 40% van de studiebelasting samen met de werkagenda.

Annuleringsregeling

  • Langer dan 2 maanden voor de start, worden geen kosten in rekening gebracht.
  • Tussen 1 maand en 14 dagen voor de start, wordt 50% in rekening gebracht.
  • Korter dan 14 dagen voor de start, wordt 100% in rekening gebracht. Uiteraard kun je je altijd, zonder bijkomende kosten, laten vervangen door een collega.

Fiscale aspecten van scholing

De overheid stimuleert scholing, daarom is het zinnig om als werkgever de mogelijkheden voor belastingvermindering of tegemoetkoming voor de studiekosten te onderzoeken. Voorwaarde: de studie of opleiding is gericht op het vervullen van een beroep in de toekomst of het op peil houden van vakkennis. Vaak kunnen studiekosten als zakelijke kosten worden opgevoerd.

B.v. voor werknemers kunnen studiekosten in aftrek worden genomen bij de buitengewone lasten. Er is een drempel van € 500,- . Daarom is het misschien verstandig verschillende cursussen te combineren in één jaar. Ook reiskosten en studiemateriaal zijn in aftrek te nemen. Er is ook een maximum gesteld aan aftrekbare studiekosten per jaar van € 15.000.

Voor particulieren geldt een maximale aftrek van €15.000,- met een drempel van €250,-. Extra kosten zoals begeleidingstijd en studieboeken zijn aftrekbaar. De Action Learning Academy is CRKBO geregistreerd en daardoor zijn de opleidingen vrijgesteld van btw. Meer informatie vind je op de website van de Belastingdienst.

Incompany CTM

Certified Teammanager is bij uitstek geschikt als incompany traject. Het programma kan afhankelijk van de opleidngsvraag en/of de organisatiewens worden aangepast.

Ben jij een action learner? Test hier