Programma Certified Teammanager

Als teamleider ben je leider, manager en coach. Wij bieden met Certified Teammanager een integraal programma waarin uitgebreid aandacht wordt besteed aan de verschillende rollen die je vervult. De leermethodiek Action Learning is hierbij het uitgangspunt. Dit staat garant voor een directe koppeling tussen theorie en de vraagstukken vanuit de eigen praktijksituatie. Het programma past uitstekend in een Management Development traject.

Het programma bestaat uit interactieve gastcolleges, bedrijfsbezoeken en bijeenkomsten met topdocenten en –experts. Vanuit een grote diversiteit aan vakgebieden worden de gelouterde ervaringen gedeeld. Daarnaast biedt het programma ruimte voor intervisie, werken aan praktijkvraagstukken en reflecties tussen de deelnemers onderling in zogenaamde Action Learning Sets (kleine leergroepen).

Certified Teammanager biedt zowel leiderschap, managementkennis als -vaardigheden en gedragsontwikkeling. Er komen verschillende aspecten van managen, coachen en leidinggeven aan bod, waarbij de onderlinge samenhang centraal staat. Er wordt bij het behandelen van de theorie steeds een link gelegd met je eigen praktijk en ervaring, waardoor je hetgeen je leert direct kunt toepassen.

Programma overzicht

 • Kick off
 • Persoonlijk Leiderschap
 • Action Learning & Coaching
 • Deelopdracht: Persoonlijk Effectiviteitspaper (PEP)
 • Strategie & Organisatie
 • HRM & Operations
 • Deelopdracht: Organisatie Analyse (OA)
 • Onderzoeksvaardigheden
 • Financieel & Budgettering
 • Leidinggeven aan Verandering
 • Eindopdracht: Action Learning Project (CTM)
 • Verdediging

De blokken van 2 dagen kennen de volgende opbouw:

 • Bijeenkomst 1: context (praktijkvraagstukken), visie vormen, theorie, het waarom, methoden en technieken
 • Bijeenkomst 2: integratie: het wat en hoe (vraagstuk, analyse, oplossing, implementatie, werkplekleren)

Action Learning Sets:

Tussen de bijeenkomsten door zullen de deelnemers zelf een aantal Action Learning Set bijeenkomsten plannen. In deze korte bijeenkomsten staan bedrijfsbezoeken, theorieverkenning en het oplossen van praktijkvraagstukken door action learning centraal.

Studiebelasting

De opleiding CTM kent een totale studiebelasting van 600 uur, 21 EC (European Credits). De studiebelasting bestaat uit contacturen (klassikaal/groep), voorbereiding online leeromgeving, het maken van praktijk-, reflectie- en CTM eindopdracht, coachgesprekken en tussen de bijeenkomsten door werken in Action Learning sets. Voorbereiding 4-6 uur per week.

Doordat de deelnemers werken aan praktijkvraagstukken en daarnaast Action Learning projecten in de eigen organisatie uitvoeren, valt 40% van de studiebelasting samen met de werkagenda.

De volgende rollen staan tijdens de opleiding centraal:

 • Manager: context analyseren, resultaatgerichtheid, plannen & organiseren, voortgangsbewaking en verbetergericht werken.
 • Coach: samenwerken, individugericht leidinggeven, coachen, begeleiden, zelfinzicht, stimuleren, motiveren en talent weten te ontwikkelen
 • Leiderschap: richting geven, ondernemerschap, visie ontwikkelen en klantgericht handelen
 • Trainen: groepsgericht leidinggeven, overtuigen en argumenteren en action learning werkvormen inzetten als trainer
 • Onderzoeker: presenteren, onderzoek opzetten en uitvoeren

Leiderschap & ethiek

Op basis van een Jung Type analyse vooraf, bouw je aan je persoonlijke leiderschap. Dit gebeurt zowel door coaching als training van uw persoonlijke- en functionele vaardigheden. Denk hierbij aan het houden van een goed functioneringsgesprek, dialoog aangaan, reflecteren, inzet leiderschapsstijlen, feedback geven en ontvangen en het inzetten van creativiteit om maximale teamprestaties te bereiken.

Coachen en begeleiden

In je rol als coach moet je zowel het team als teamleden kunnen motiveren en stimuleren. In het programma leer je hoe je hier effectief invulling aan kunt geven. Aan bod komen: de psychologie van samenwerking, teamontwikkeling en action learning coaching. Vragen die beantwoord worden zijn: Wat is coaching? Welke coach instrumenten zijn er? Wat is teambuilding en hoe zet ik dit in? Hoe breng ik mijn team naar een hoger niveau en hoe maak ik optimaal gebruik van kwaliteiten van de teamleden?

Trainer en onderzoeker

Tijdens de opleiding leer je je team analyseren, kun je van daar uit verschillende werkvormen inzetten en ontwikkel je de competentie Groepsgericht leidinggeven. Daarnaast wordt er tijdens het schrijven van de action learning eindopdrachten gevraagd de rol van onderzoeker te ontwikkelen. Je wordt uitgedaagd om een betrouwbaar en valide onderzoek op te zetten en uit te voeren. De uitkomsten weet je inspirerend te presenteren.

Actieve begeleiding

Uniek aan dit programma is de intensieve begeleiding en coaching die je krijgt. Voorafgaand aan de start van het traject krijgt je organisatie bezoek van een Action Learning Coach van de opleiding en worden de wensen en mogelijkheden afgestemd. Tevens wordt duidelijk wat de organisatie van je mag verwachten en welke inspanningen van het bedrijf gevraagd worden. Een aantal Action Learning groepsbijeenkomsten worden door een Action Learning Coach begeleid.

Voor aanvang van de opleiding vul je een ‘JTI vragenlijst’ in. De JTI (Jung Type Index) is gericht op persoonlijke individuele voorkeuren en drijfveren en hoe deze in de praktijk tot uiting komen. De analyse hiervan stelt u in staat om tijdens de studie beter te focussen op mogelijke leer- en verbeterpunten.

Leermethodiek Action Learning

Action Learning is de basis van alle Action Learning Academy programma’s. Het begint bij praktijkopdrachten definiëren, ervaren, toepassen, reflecteren, vragen stellen, niet oordelen, samen leren en realiseren. Dit zijn de noodzakelijke stappen van Action Learning.

Deze vraaggestuurde aanpak staat garant voor een hoge mate van praktische toepasbaarheid van de aangeboden theorie en het leren vanuit praktijkvraagstukken.

Tijdens de opleiding wordt een breed scala aan onderwerpen behandeld. Vanzelfsprekend staat de vertaling van deze concepten en processen naar de praktijk centraal.

Herregistratie Schoolleidersregister PO

SRPO_vignet_kleur_herregistratieDe leergang ‘Certified Teammanager’ is gecertificeerd door het Schoolleidersregister PO en opgenomen in het register in het kader van de herregistratie.

Het programma is als formeel aanbod opgenomen in het Schoolleidersregister PO bij het thema: ‘Persoonlijk Leiderschap’, bij het thema: “Leidinggeven aan verandering’. Bij de deelthema ‘Professionele leergemeenschap’ uit het thema ‘Kennis & Kwaliteitsontwikkeling’. Bij de deelthema’s ‘Organisatie van de school‘, ‘HR-beleid‘ en ‘Bedrijfsvoering, financiën en huisvesting‘ uit het thema ‘Regie en Strategie‘ en de deelthema’s ‘Omgaan met verschillen als team‘ en Omgaan met verschillen en samenwerking’ uit het thema ‘Omgaan met verschillen‘.

Ben jij een action learner? Test hier