Programma Middle Management

De action learning opleiding Middle Management is een integraal managementprogramma.

Studieprogramma

Module organisatie & management 

 • Kick off & action learning sets
 • Action learning methode
 • Organisatiekunde
 • Doelstellingen, strategie en planning
 • Interne organisatie en bedrijfsprocessen
 • Personeelsmanagement
 • Het Nieuwe Werken
 • Financieel beheer en analyse
 • Marketing management
 • Leiderschapsstijlen en -vaardigheden
 • Time management
 • Situationeel leidinggeven
 • Stressmanagement
 • SWOT-analyse
 • Action Learning deelopdracht

Module Communicatie & samenwerking

 • Coaching en leidinggeven
 • Effectieve communicatie
 • Competentiemanagement
 • Functionerings- en beoordelingsgesprekken
 • Slechtnieuwsgesprekken en ziekteverzuimgesprekken
 • Onderhandeling en conflicthantering
 • Klachtenbehandeling
 • Effectief vergaderen
 • Zelfmanagement
 • Presentatietechnieken
 • Motivatie en teambuilding
 • Praktijksituaties en –voorbeelden
 • Action Learning deelopdracht

Deelopdrachten 

 • Iedere module sluit je af met een praktijkgerichte deelopdracht
 • Je krijgt via de online leeromgeving extra ondersteuning t.a.v. het schrijven van de deelopdrachten.

Action Learning aanpak

Blended Learning staat centraal – een gefundeerde aanpak van klassikaal, online leren (eLearning) en informele leervormen (social learning).

Voorafgaand aan de training vindt een schriftelijke intake plaats. Hierin worden je persoonlijke- en functionele leerdoelen in kaart gebracht.

Action learning wordt extra gestimuleerd door de trainer door praktijkvraagstukken centraal te laten staan en wordt gebruik gemaakt van prikkelende en vooral verrassende werkvormen die gegarandeerd het leereffect versterken. Aan de hand van zelfanalyse, discussie en opdrachten krijgt u inzicht in uw drijfveren, motivatie en handelen. Uw eigen opvattingen en feedback van groepsgenoten en trainer zijn hierbij zeer waardevol. Een open en kritische houding ten opzichte van jezelf bepaalt voor een belangrijk deel de effectiviteit en het succes van de training.

Online leeromgeving (Campus)

Action Learning Academy heeft een moderne online leeromgeving. Deelnemers kunnen leren wanneer en waar ze willen en kunnen specifieke competenties verder aanscherpen. Door ons virtuele netwerk wisselen conceptueel leren en action learning elkaar moeiteloos af.

De Campus heeft een interactieve studiewijzer met: up-to-date studiemateriaal, leerdoelen, activiteiten, action learning opdrachten, achtergrondinformatie, nuttige links en interactieve toepassingen, zoals chats, forums, vragenlijsten, tests en filmpjes.

Hier inschrijven

Ben jij een action learner?