Studieprogramma

Blok 1 | Mijn kijk op de organisatie

 • Kick off
 • Action learning methode
 • Organisatiekunde
 • Doelstellingen, strategie en planning
 • Interne organisatie en bedrijfsprocessen
 • Financieel beheer en analyse
 • SWOT-analyse

Blok 2 | Mijn kijk op leiderschap

 • Leiderschapsstijlen en -vaardigheden
 • Situationeel leidinggeven
 • Personeelsmanagement
 • Functionerings- en beoordelingsgesprekken
 • Het Nieuwe Werken
 • Time management
 • Stressmanagement

Blok 3 | Mijn kijk op teamwork

 • Coaching en leidinggeven
 • Effectieve communicatie
 • Teambuilding als smeermiddel voor effectieve samenwerking
 • Motiveren van individuen en teams; wat drijft hen?
 • Slechtnieuwsgesprekken en ziekteverzuim gesprekken
 • Klachtenbehandeling, effectief vergaderen

Blok 4 | Mijn kijk op de toekomst

 • Het fundament van een succesvol team
 • Motivatie en teambuilding
 • Presentatietechnieken
 • Verbeterplan opstellen voor je eigen team
 • Aan de slag met… je persoonlijke actieplan en het teamverbeterplan

Deelopdrachten 

 • Vooraf maak je online een persoonlijke intake
 • Ieder blok sluit je af met een praktijkgerichte deelopdracht
 • Actiegerichte eindopdracht. Je krijgt via docent uitleg en via de online leeromgeving extra ondersteuning t.a.v. het schrijven van de eindopdracht.

Studiewijze Action Learning

Eén van de belangrijkste kenmerken van de leerfilosofie Action Learning is dat je werkt vanuit je eigen leerbehoefte en met actuele vraagstukken uit de praktijk.

Deze praktijkgerichte training wordt ondersteund met een moderne online leeromgeving (up-to-date studiemateriaal, praktijkopdrachten, nuttige links en interactieve toepassingen, zoals chats, tests en filmpjes). Meer weten over onze studiewijze  Lees hier meer

Hier inschrijven

Ben jij een action learner? Test hier