Programma 

 • Basiskennis uit de (praktische) psychologie
 • Jung typeringen en samenwerken met verschillende menstypen en gedragsstijlen
 • Psychologie & gedrag
  • De psychologie achter Action Learning
  • Gedragspatronen in organisaties
  • Mensbeelden, persoonlijkheid en mentale modellen
  • Commitment en motivatie
  • Waarneming en (selectieve) perceptie
  • Veel voorkomende fouten in onze waarneming
  • De invloed van waarden en overtuigingen op gedrag
 • Organisatie psychologie
  • Managementvraagstukken en sociale psychologie
  • Arbeids- en organisatiepsychologie (A&O)
  • Werk, motivatie en bevlogenheid
  • De betekenis van A&O voor de organisatie van nu
  • Gezondheidsmanagement en preventie
  • Kracht van de situatie: invloed van de context op gedrag van mensen
  • De psychologie van verandering, conflicten, weerstanden en samenwerken
  • Sociale context en groepsdynamica
 • Psychologie in werksituaties
  • Omgaan met weerstand bij verandering
  • Potentieel van mensen benutten
  • Het coachen van verschillende persoonlijkheden en hun motieven
  • Het effect van belonen en het creëren van commitment
  • Vergroten van eigen verantwoordelijkheid van mensen
  • Stress, stresstolerantie en herstel
  • Leidinggeven vanuit bewustzijn, vertrouwen en innerlijke kracht
  • Waarden gedreven leiderschap, zelfkennis en authenticiteit
 • Praktijkopdrachten

Studiewijze 

Intake
Voorafgaand aan de opleiding vindt een schriftelijke intake plaats. Hierin worden je persoonlijke en –functionele leerdoelen en aandachtspunten in kaart gebracht. Op basis van de intake zal de docent je action learning opdrachten verdiepen door rekening te houden met je achtergrond, leerdoelen en aandachtspunten. Hierdoor haal je het hoogst mogelijke rendement uit je opleiding.

Voorafgaand aan de opleiding maak je ook een Jung Type Assessment. De inzichten die hieruit voortkomen worden tijdens de opleiding ingezet.

 

Ben jij een action learner? Test hier