Programma 

 • Basiskennis uit de (praktische) psychologie
 • Jung typeringen en samenwerken met verschillende menstypen en gedragsstijlen
 • Psychologie & gedrag
  • De psychologie achter Action Learning
  • Gedragspatronen in organisaties
  • Mensbeelden, persoonlijkheid en mentale modellen
  • Commitment en motivatie
  • Waarneming en (selectieve) perceptie
  • Veel voorkomende fouten in onze waarneming
  • De invloed van waarden en overtuigingen op gedrag
 • Organisatie psychologie
  • Managementvraagstukken en sociale psychologie
  • Arbeids- en organisatiepsychologie (A&O)
  • Werk, motivatie en bevlogenheid
  • De betekenis van A&O voor de organisatie van nu
  • Gezondheidsmanagement en preventie
  • Kracht van de situatie: invloed van de context op gedrag van mensen
  • De psychologie van verandering, conflicten, weerstanden en samenwerken
  • Sociale context en groepsdynamica
 • Psychologie in werksituaties
  • Omgaan met weerstand bij verandering
  • Potentieel van mensen benutten
  • Het coachen van verschillende persoonlijkheden en hun motieven
  • Het effect van belonen en het creëren van commitment
  • Vergroten van eigen verantwoordelijkheid van mensen
  • Stress, stresstolerantie en herstel
  • Leidinggeven vanuit bewustzijn, vertrouwen en innerlijke kracht
  • Waarden gedreven leiderschap, zelfkennis en authenticiteit
 • Praktijkopdrachten

Vooropleiding

Je beschikt bij voorkeur over mbo+/hbo werk- en denkniveau.

Studiewijze 

Intake
Voorafgaand aan de opleiding vindt een schriftelijke intake plaats. Hierin worden je persoonlijke en –functionele leerdoelen en aandachtspunten in kaart gebracht. Op basis van de intake zal de docent je action learning opdrachten verdiepen door rekening te houden met je achtergrond, leerdoelen en aandachtspunten. Hierdoor haal je het hoogst mogelijke rendement uit je opleiding.

Voorafgaand aan de opleiding maak je ook een Jung Type Assessment. De inzichten die hieruit voortkomen worden tijdens de opleiding ingezet.

Action learning

Action learning is de basis van alle Action Learning Academy programma’s. Het begint bij praktijkopdrachten definiëren, experimenteren, toepassen, reflecteren, vragen stellen, niet oordelen, samen leren en realiseren. Deze vraaggestuurde aanpak staat garant voor een hoge mate van praktische toepasbaarheid van de aangeboden theorie en het leren vanuit praktijkvraagstukken. Een open en kritische houding ten opzichte van jezelf bepaalt voor een belangrijk deel de effectiviteit en het succes van de opleiding.

Om je inzicht, bewustwording, vaardigheden en effectiviteit te vergroten neem je in de periode tussen de bijeenkomsten deel aan een action learning set. De data, tijden en locatie hiervoor stem je onderling af. Tijdens de set-bijeenkomsten wissel je ervaringen uit en bespreek je jouw leervragen- en doelen. Daarnaast werk je vanuit gerichte opdrachten en oefeningen die je van de docent ontvangt.

Action learning opdracht: je maakt een veranderplan. Op de laatste opleidingsdag worden deze plannen besproken en ontvang je van de trainer en medecursisten praktische tips en persoonlijke adviezen.

Online leeromgeving/E-Campus

De Action Learning Academy heeft een moderne online leeromgeving. Deelnemers kunnen leren wanneer en waar ze willen en kunnen specifieke competenties verder aanscherpen. Door ons virtuele netwerk wisselen conceptueel leren en action learning elkaar moeiteloos af.

De E-Campus heeft een interactieve studiewijzer met: up-to-date studiemateriaal, leerdoelen, activiteiten, action learning opdrachten, achtergrondinformatie, nuttige links en interactieve toepassingen, zoals chats, forums, vragenlijsten, tests en filmpjes.

Ben jij een action learner? Test hier