• 19 februari 2019
 • 5 maanden, 6 bijeenkomsten
 • Hilversum
 • €2.195,- vrij van BTW; All-in
NU AANMELDEN VOOR Psychologie voor managers DATA PSYCHOLOGIE VOOR MANAGERS

Psychologie voor managers

Post-HBO, praktische psychologie

Bij het samenwerken op de werkvloer speelt psychologie een belangrijke rol. Denk bijvoorbeeld aan veranderings- en productieprocessen, leidinggeven, groepsprocessen, samenwerking, ziekteverzuim, motivatie, belonen, conflicten en weerstand. Een logische stap dus om je als leidingegevende of professional te verdiepen in dit vakgebied.

Wil je meerkennis in de psychologie van managers? Wil je weten waarom medewerkers verschillend reageren ? Hoe krijg je meer inzicht in het gedrag van mensen? En wil je weten waarom het gewenste gedrag soms niet tot stand komt? Psychologie voor Managers geeft antwoord op deze vragen.

Psychologie voor managers (post-hbo)

In deze veelzijdige opleiding op post-hbo niveau krijg je waardevolle kennis en inzichten vanuit de psychologie en weet deze toe te passen om samenwerkingen te verbeteren. Je leert beter op teams en individuen in te spelen en brengt zo je jezelf, de organisatie en/of je team naar een hoger niveau.

Resultaat 

 • Je vergroot je kennis en inzicht in het vakgebied van de psychologie en de principes van samenwerken.
 • Je bent in staat gedrag van mensen in organisaties te observeren, te analyseren en te beïnvloeden
 • Je leert de psychologische processen signaleren op verschillende organisatiegebieden
 • Je bent in staat organisatie- en gedragsverandering vanuit menselijk perspectief te benaderen
 • Je vergroot je leiderschap door de balans tussen taakgerichte en mensgerichte aspecten.
 • Je invloed groeit doordat je processen in beweging krijgt vanuit de menskant van organiseren.
 • Je bent in staat mensen beter in te schatten en effectiever te handelen.
 • Je leert door beinvloeding het potentieel van je medewerkers en/of collega’s beter te benutten.
 • Je leert vanuit vertrouwen leiding te geven aan groepsprocessen.
 • Je bent in staat om in situaties van verzuim, weerstand, conflicten en verandering een verbinding te maken met alle stakeholders in het veld.

Doelgroep  

Deze opleiding op post-hbo niveau is opgezet voor leidinggevenden en professionals op mbo+, hbo- en academisch niveau. Je vindt het tijd om op zoek te gaan naar de kern van psychologie, gedragsverandering, professionele ontwikkeling en samenwerking.

Om te in te kunnen schrijven voor deze opleiding is geen specifieke vooropleiding vereist. Wel is MBO-/HBO werk- en denkniveau gewenst.

Herregistratie Schoolleidersregister PO

SRPO_vignet_kleur_herregistratieDe leergang ‘Psychologie voor Managers’ is gecertificeerd door het Schoolleidersregister PO onder ‘Praktische psychologie’ en opgenomen in het register in het kader van de herregistratie.

Dit houdt in dat deze leergang dekkend is bevonden bij het thema: ‘Persoonlijk Leiderschap’, bij het deelthema ‘Professionele leergemeenschap’ uit het thema:Kennis- & kwaliteitsontwikkeling. Bij de deelthema’s ‘Omgaan met verschillen als team’, ‘Omgaan met verschillen en samenwerking’ uit het thema: ‘Omgaan met verschillen’.

Hier inschrijven

Ben jij een action learner?