Persoonlijkheidsvoorkeuren

Carl Jung – Jung Type index (JTI).

De Jungian Type Index® is gebaseerd op de Typetheorie van C.G. Jung, beschreven in zijn ‘Psychologische Typen”(1921).

Deze theorie is verder uitgediept door mensen als Briggs en Myers (MBTI) , Keirsey (temperamenten), Haas (de acht functies), Benziger (het falsifiëren van ons Type) en Lowen (de motoriek). Al deze inzichten zijn verwerkt in de JTI, waarbij de nadruk ligt op het toepassen van de Typologie.

De JTI wordt gezien als een dynamisch en praktisch instrument.

Deze theorie is verder uitgediept door mensen als Briggs en Myers (MBTI) , Keirsey (Temperamenten), Haas (de acht functies), Benziger (het falsifiëren van ons Type) en Lowen (de motoriek). Al deze inzichten komen aan de orde, waarbij de nadruk ligt op het toepassen van de Typologie.

Het toekennen van vier letters vanuit de verschillende dimensies is te weinig om uiteindelijk mee aan de slag te gaan en leidt tot hokjesdenken. Terwijl er juist de nadruk moet leggen op het feit dat iedereen een ‘favoriet hokje’ heeft maar een persoon niet beperkt is tot dit hokje.

Let op: iedereen heeft een ‘favoriet hokje’ heeft maar een persoon is niet beperkt tot dit hokje. Lees voor een kritische noot b.v. ook Don Mc Gowan: ‘What is wrong with Jung?’ (1994)

De JTI® is uitgewerkt door de Noorse psychologen Hallvard E. Ringstad en Thor Ødegard, verbonden aan het organisatiebureau Optimas in Noorwegen. Met name op de dimensies Thinking – Feeling hebben zij vernieuwende inzichten verwerkt in de vragenlijst.

De JTI® onderscheidt dus vier dimensies, die de persoonlijke voorkeur en mogelijkheden voor verdere ontwikkeling weergeven:

  • Energie: Extraversion & Introversion
  • Informatie: Sensing & INtuition
  • Beslissen: Thinking & Feeling
  • Levensstijl: Judging & Perceiving

Deze methodiek gaat na hoe mensen “van nature” functioneren.  En meer bepaald op het gebied van vier fundamentele dimensies:

  • Hoe iemand energie oplaadt
  • De wijze van informatie opnemen
  • Het proces van beslissen en keuzes maken
  • Iemands levensstijl

Per dichotomie heeft iedereen één voorkeur, wat resulteert in 16 Typen. Concreet bestaat de JTI® uit een praktische vragenlijst, met 56 vragen en een gebruikersvriendelijke scoring, wat een eerste betrouwbare indicatie geeft. Individuele feedback vervolledigt het plaatje.

De uitkomst van JTI-test geeft inzicht in iemands persoonlijke voorkeur en persoonlijkheidstype.

De JTI biedt zelfinzicht en inzicht in groeimogelijkheden. Er komen concrete aanknopingspunten uit om samenwerking en communicatie met anderen direct te verbeteren. Er is geen goed of fout. Het gaat om de volgorde van iemands voorkeuren en hoe deze optimaal te benutten.

Een beter inzicht in drijfveren en motieven van jezelf en van anderen Inzicht in jouw natuurlijke sterke aspecten Inzicht in jouw ontwikkelingsmogelijkheden Inzicht in de voor jou meest passende werkomgeving Inzicht in de sterktes en zwaktes van een team.

Het boek ‘Understanding Jungian Type’ gaat dieper in op de betekenis van de vier dimensies en volgt Jungs gedachtegang hierbij. Er staan van alle 16 Typen uitgebreide typebeschrijvingen in het boek.

Naast het basisboek is er materiaal beschikbaar, die de nieuwere inzichten uit de fysiologie, neurologie en psychologie met betrekking tot de Typetheorie nader beschrijven. Inzicht in jouw eigen voorkeurstypen en die van jouw teamcollega’s leidt tot: Een beter begrip in de diversiteit onder mensen.

Kort overzicht JTI

De Jungian Type Index, kortweg JTI, is een vragenlijst gebaseerd op de theorieën van Carl Jung en is ontwikkeld door de Noorse psychologen Hallvard E.Ringstad en Thor Ødegard. De uitkomst van de vragenlijst geeft inzicht in iemands persoonlijke voorkeur en persoonlijkheidstype.

De JTI biedt zelfinzicht, groeimogelijkheden worden inzichtelijk en de JTI biedt concrete aanknopingspunten om samenwerking en communicatie met anderen direct te verbeteren.

(*Om te werken met de JTI is een kwalificatie vereist. De ambitiecoaches van Action Learning Academy  zijn JTI-geaccrediteerd trainer/coaches.)

Ben jij een action learner? Test hier