Programma 

Dag 1: Inleiding & waardecreatie

 • Waardecreatie en het verband met financiële resultaten
 • Toepassen van de belangrijkste ratio’s: solvabiliteit, liquiditeit, rendement en overige financiële ratio’s
 • Stuur- en kengetallen die bepalend zijn voor het vaststellen van het rendement en succes in het behalen van de doelstellingen van jouw organisatie
 • Ordenen van informatie zodat onderbouwde beslissingen genomen kunnen worden
 • Financiële voorspellingen verbeteren door feedback-loops
 • Financiële dashboards: managementrapportage en -verantwoording, balanced scorecard en Dupont-schema
 • Praktijkopdracht

Dag 2: Beleidsrijk budgetteren

 • Vaste en variabele budgetten en van input- naar output-budgettering
 • Doelen van budgettering, de valkuilen van incorrect budgetteren
 • Directe en indirecte budgetten; welke normen zijn normaal voor non-profit
 • Lezen van rapportages, exploitatieoverzichten, prestatie-indicatoren en pro-actief bijsturen
 • Kerntaken budgetteren, zero-based budgetting, activity-based budgetting, overhead value analysis
 • Financieel beheersen van personeel: personeelsbeleid en kostenbeheersing-opbrengstenbeheersing
 • LEAN management & Return on Investment (ROI)
 • Op basis van managementinformatie en analyse bijsturen
 • Presenteren Actieplan

Online leeromgeving (E-Campus)

De ALA heeft een moderne online leeromgeving. Deelnemers kunnen leren wanneer en waar ze willen en kunnen specifieke competenties verder aanscherpen. Door ons virtuele netwerk wisselen conceptueel leren en action learning elkaar moeiteloos af.

De e-campus heeft een interactieve studiewijzer met: up-to-date studiemateriaal, leerdoelen, activiteiten, action learning opdrachten, achtergrondinformatie, nuttige links en interactieve toepassingen, zoals chats, forums, vragenlijsten, tests en filmpjes.

CORONA-CRISIS? WIJ BIEDEN VIRTUAL CLASSROOMS