Actiegericht leren én presteren

Action Learning (actiegericht leren) is een bewezen aanpak die mensen vaardiger en organisaties wendbaarder maakt in het samen oplossen van complexe vraagstukken.

Er zijn vele definities van Action Learning, maar het komt er in de kern op neer dat als je direct toepast wat je hebt geleerd, je pas écht leert. Er bestaat ook geen schriftelijke cursus zwemmen!

Action Learning ontleent haar kracht aan de combinatie die gemaakt wordt tussen de leer- en werksituatie. Leerteams analyseren onbekende problemen, zoeken nieuwe paden, durven risico’s te nemen, experimenteren, reflecteren en borgen acties.

Als organisaties hun HR-ontwikkeling willen bevorderen, kan Action Learning een effectieve bijdrage leveren in de competentie ontwikkeling van medewerkers, leidinggevenden en teams.

Medewerkers willen geen opleiding of training die abstracte en vaak niet-toepasbare kennis overdraagt; Ze hebben een directe verbinding met de praktijk nodig, willen zo concreet mogelijk leren en een willen een gevoel krijgen bij de prestatie. Learn to act, act to learn.


NIEUW | MASTERCLASSES | ÉÉN DAG

Wat is Action Learning?

“Geen leren zonder actie en
zonder actie 
geen leren”. Reg Revans

Onze missie? Wij brengen leren naar de werkplek.

Gecertificeerd? Wij zijn namens het WIAL (World Institute for Action Learning) de enige instantie in Nederland en Duitsland die gecertificeerde Action Learning programma’s aanbiedt.

Onze inspiratie? Wij stimuleren organisaties, teams en medewerkers complexe praktijkvraagstukken op te lossen, hun verborgen potentieel te ontdekken, betekenisvol samen te werken en de prestaties aantoonbaar te verbeteren.

Resultaat? Action Learning beïnvloedt op een positieve manier de motivatie, het leiderschap en ontwikkeling van de individuele deelnemers, en koppelt de eigen vooruitgang aan de bijdrage voor het team of de organisatie.

Er is een direct meetbaar resultaat voor de deelnemers en opdrachtgever. Boter bij de vis dus.

Ben jij een action learner?