Leren & presteren

De Action Learning Academy is trendsetter met gecertificeerde action learning trainingen en vraaggestuurde maatwerkprogramma’s.

Van individuele actie naar collectieve prestatie

Bij complexe en actuele problemen is het nodig het over een heel andere boeg te gooien en op zoek te gaan naar nieuwe oplossingen. Samen vernieuwen en presteren op de werkplek vraagt om creativiteit, inspiratie en acceptatie.

Action Learning is een bewezen methodiek in het gelijktijdig verbeteren van leiderschap, gedragsverandering, samenwerking en het oplossen van praktijkvraagstukken.

Onze inspiratie? Teams die door Action Learning betekenisvol samenwerken, vernieuwen en verrassende resultaten opleveren.


Programma's met impact

Waarom Action Learning?

Uw vraag

Lukt het maar niet om complexe problemen op te lossen? Duurzame procesverbetering een onmogelijke opgave? Teveel werkdruk, stress en te weinig tijd? Werken de verschillende afdelingen onvoldoende samen? Hoe verbinden we leren, vernieuwen, veranderen en presteren?

Klik hier: casestudies klanten

Action Learning verbindt leren en presteren

Leren en presteren vereist maatwerk dat alleen door eigen mensen gerealiseerd kan worden. Onze action learning programma’s ontwikkelen gelijktijdig het individueel-, team- en organisatie leren

Klik hier: artikel Action Learning

Ben jij een action learner?