FutureFit Leiderschapsprogramma

Vergroot de impact van alle leidinggevenden in de organisatie 

De context wordt complexer, onzekerder en dynamischer. Dat vraagt om wendbare teams, professionals en leidinggevenden  die snel en flexibel inspelen op de vaak onduidelijke en snel ontwikkelende uitdagingen. Dit vraagt krachtig leiderschap.

Dit maatwerkprogramma verbindt individueel-, team- en organisatieontwikkeling door de leermethode Action Learning.

Balans en verbinding tussen Emotie, Ratio en de Praktijk

Management development, leiderschaps- & teamontwikkeling

Een nieuwe kijk op creatief leiderschap. Ga de uitdaging aan en transformeer je team!

Door het samen met het leiderschapsteam creëren van een krachtige leer- en veranderomgeving borgen we duurzaam gedrag, stimuleren we ijzersterk teamwork en vergroten we de effectiviteit en de impact van de training.

Voorbeeld van een programma 

 • 0-meting leiderschap (JTI-test) en teameffectiviteit
 • Bijeenkomsten:
  • Action Learning Introductie-training
  • Persoonlijk leiderschap (verbinden persoonlijke & professionele identiteit)
  • Teamontwikkeling
  • Bedrijfskundige vakken
  • Psychologie van samenwerken
  • Leidinggeven aan verandering
 • Persoonlijke coaching
 • Intervisie o.l.v. een Action Learning Coach: oplossen van complexe vraagstukken, faciliteren van ijzersterk teamwork en realiseren van duurzame gedragsverandering
 • Ondersteuning van online leeromgeving
 • Return on Education (ROE) | meting & evaluatie

Actiegericht ontwikkeltraject met co-creatie 

Om het leiderschapstraject een plek te laten zijn waar de deelnemers leren van de praktijk en ervaringen uitwisselen, is gekozen voor Actieleren. Het basisprincipe daarvan is dat leren niet los gezien kan worden van de directe, concrete ervaring. Tijdens dit programma komen deelnemers regelmatig bij elkaar in kleine leergroepen. Samen werken ze aan een concreet probleem of vraagstuk. De nadruk ligt op het leren ondernemen van acties.

Inzicht, interactie en impact

De samenwerking verbeteren binnen een (project)team? Als team leren om beter en meer gebruik te maken van elkaars leiderschapsvaardigheden en kwaliteiten en deze optimaal in te zetten? Middels een teamanalyse kunnen we exact de kwaliteiten van alle teamleden in kaart brengen maar ook van de gezamenlijke kracht van het team.

We begeleiden organisaties en teams  in 5 fases in een periode van 4 tot 6 maanden bij het terugdringen van ongewenst gedrag, strategierealisatie en realiseren van ijzersterk teamwork.

Teamontwikkelplan

Het schrijven van een teamontwikkelplan kan een instrument zijn bij teamontwikkeling. Een teamontwikkelplan omvat in ieder geval een sterkte-zwakte analyse van het team, een diagnose van de teamfase, beschrijving van de mogelijke ontwikkelpunten en actieplan

De Futurefit-fases

 • Ontdekken (samen de reis bepalen, vragen stellen)
 • Onderzoeken (experimenteren, accepteren en problemen analyseren)
 • Ontwikkelen (binding, aanspreken, ervaren en betekenis geven)
 • Opstellen (actieplan en commitment)
 • Overdenken (eigenaarschap, reflectie en verbeteren)

Een actieteam van mensen uit jouw organisatie ontwikkelt gezamenlijk acties, voert ze uit en experimenteert in de praktijk wat werkt en leert samen op de werkplek.

Actieve coaching & begeleiding

Uniek aan dit programma is de intensieve begeleiding en coaching die de deelnemers krijgen. Voorafgaand aan de start van het traject volgt altijd een persoonlijke intake waar het programma en leerwensen op elkaar worden afgestemd. Action Learning Coaches begeleiden de deelnemers intensief naar een geaccepteerde leertransfer.

Impactvolle trainingsprogramma’s voor leidinggevenden en teams

Op de eigen organisatiecultuur afgestemd

In lijn met de organisatiestrategie en competenties

Met gebruik van wetenschappelijk gevalideerde methoden

Studiewijze Actieleren

Het programma bestaat uit interactieve gastcolleges, intensieve begeleiding, bedrijfsbezoeken, bijeenkomsten met topdocenten en –experts en action learning set bijeenkomsten. Vanuit een grote diversiteit aan vakgebieden en branches worden de gelouterde ervaringen gedeeld.

Eén van de belangrijkste kenmerken van de leerfilosofie Action Learning is dat je werkt vanuit je eigen leerbehoefte en met actuele vraagstukken uit de praktijk.

Online leerplatform (Virtual Campus)

Wij hebben een modern online leerplatform. Het biedt deelnemers de mogelijkheid specifieke competenties nog sterker aan te spreken.

De Virtual Campus heeft een interactieve studiewijzer met: up-to-date studiemateriaal, leerdoelen, activiteiten, action learning opdrachten, achtergrondinformatie, nuttige links en interactieve toepassingen, zoals een virtual classroom, online coaching, chats, forums, vragenlijsten, tests en filmpjes. Lees hier meer

Meer weten? Contact?

Klassikaal of op afstand leren via Virtual Classroom? klik hier!