Programma

Je gaat intensief aan de slag met de rol van coach. Uitgangspunt hierbij is dat de kinderen leren eerst naar het échte probleem te kijken voordat er wordt overgegaan tot de oplossing. Door veel te oefenen leer je binnen de divers samengestelde deelnemersgroep van en met elkaar. Op deze manier komen er realistische aanpakken tot stand, waarbij de verschillende rollen, vaardigheden en spelregels van Action Learning worden getraind.

Elke deelnemer wordt geacht in tenminste twee sessies zelf als Action Learning KinderCoach op te treden.

Het programma omvat de volgende onderwerpen:

Bijeenkomst 1:  Het proces

 • De context van Action Learning
 • Foundations en principes van Action Learning
 • De verschillende rollen en vaardigheden binnen Action Learning
 • Samen leren in de klas, volgens de leerfilosofie Action Learning, faciliteren
 • Oplossingsgerichte gespreksvoering met kinderen
 • Organisatieontwikkeling, team- en persoonlijke leren verbinden
 • Tussentijdse praktijkopdracht: werken aan problemen

Bijeenkomst 2: De coach

 • Onderscheiden van probleemanalyse en –identificatie
 • Persoonlijk Leiderschap en mindset van de teamcoach
 • Psychologische veiligheid
 • Belemmerende denkpatronen doorbreken, groepsdynamica en disfunctionele teamprocessen
 • Observeren, kijken naar gedrag van kinderen
 • Experimenteren en leren
 • Tussentijdse praktijkopdracht: acceptatie en consensus

Bijeenkomst 3: Het team

 • Complexe vraagstukken met het team oplossen
 • Verschillen op klas-, team- en schoolniveau
 • Differentiëren om bij alle leerlingen doelen te realiseren
 • Samenstellen Action Learning Teams
 • Opbouwen en behouden van teamspirit en motivatie
 • Effectief omgaan met teamdynamiek in probleemoplossende teams
 • Monitoren en evalueren van de gemaakte afspraken
 • Het vasthouden van positieve gedragsverandering
 • Tussentijdse praktijkopdracht: teameigenaarschap

Bijeenkomst 4: De organisatie

 • Herkennen van een organisatiecultuur
 • Creëer zelfsturing en vergroot eigenaarschap
 • Organiseren en faciliteren van begeleiding voor het team
 • Commitment van het support team
 • Profileren school en waardevolle samenwerkingen
 • Het Action Learning-proces succesvol in een organisatie implementeren
 • De verdere stappen van mijn ontwikkeling als Action Learning Coach
 • Tussentijdse praktijkopdracht: Action Learning sessie faciliteren en rapporteren

Eindopdracht

 • Coachen in de praktijk
 • Reflectieverslag
 • Ontwerpen en integreren van Action Learning programma’s in de klas
 • Samenstellen Action Learning groep
 • Het vasthouden van positieve gedragsverandering
 • Minimaal 2 groepssessies met een groep kinderen

Supervisie op de werkvloer

Om verdieping en borging te bewerkstelligen is het mogelijk om intensieve begeleiding op de werkplek te krijgen door een ervaren Register Action Learning Coach.

Certificaat

Deze intensieve training wordt afgesloten met een Action Learning eindopdracht. Heb je de gehele training succesvol afgesloten, dan ontvang je ons certificaat ‘Action Learning Kindercoach’.

Aanpak

Voorafgaand aan de training vindt een schriftelijke intake plaats. Hiermee worden je persoonlijke en functionele leerdoelen in kaart gebracht. In deze interactieve training ligt de nadruk op de verschillende stijlen van leidinggeven, action learning en het toepassen hiervan.

Action learning wordt extra gestimuleerd doordat de trainer praktijkvraagstukken centraal laat staan. Een open en kritische houding ten opzichte van jezelf bepaalt voor een belangrijk deel de effectiviteit en het succes van de training. De training wordt afgesloten met een action learning opdracht en rapportage over een aantal zelf uitgevoerde action learning sessies.

Studiebelasting 

112 uur, 4 EC (European Credits). De studiebelasting bestaat uit contacturen (klassikaal/groep), voorbereidingen online leeromgeving, online modules, het maken van praktijk-, reflectie-opdrachten en een action learning eindopdracht.

Voorbereiding 4-6 uur per bijeenkomst. Doordat de deelnemers werken aan praktijkvraagstukken en daarnaast Action Learning projecten in de eigen organisatie uitvoeren, valt 40% van de studiebelasting samen met de werkagenda.

Duur en groepsgrootte

4 daagse training van 09.30 – 16.30 uur. Groepsgrootte: 6-12 deelnemers.

Online leeromgeving Virtual Campus  

De ALA heeft een moderne online leeromgeving. Deelnemers kunnen leren wanneer en waar ze willen en kunnen specifieke competenties verder aanscherpen. Door ons virtuele netwerk wisselen conceptueel leren en action learning elkaar moeiteloos af.

De Virtual Campus heeft een interactieve studiewijzer met: up-to-date studiemateriaal, leerdoelen, activiteiten, action learning opdrachten, achtergrondinformatie, nuttige links en interactieve toepassingen, zoals chats, forums, vragenlijsten, tests en filmpjes.

Maatwerk & incompany

Deze training is bij uitstek geschikt als management development traject. Een incompany programma kan afhankelijk van de trainingsvraag en/of de organisatiewens maatwerk worden aangeboden. Lees hier meer.

INSCHRIJVEN

Op afstand? Blijven ontwikkelen? klik hier!