• 13 mei 2019
 • 2 dagen
 • Hilversum
 • € 1.095,- vrij van BTW; incl. accommodatie- en arrangementskosten
 • / 9,0
NU AANMELDEN VOOR Action Learning Practioner DATA ACTION LEARNING PRACTITIONER

Action Learning Practitioner

De kracht en fundamentals van Action Learning

Vraagstukken waar organisaties nu mee worstelen gaan niet langer over plannen, beslissen, controleren en uitvoeren maar vooral over de vraag hoe zij mensen mee krijgen in de verandering.

Het feit dat er meer zelfreflectie, samenwerkende vaardigheden én rollen nodig zijn maakt het ontwikkelproces van alle betrokkenen niet gemakkelijk. De gedachte van Action Learning is dat leren, doen en ervaren cruciaal zijn in het succes naar leren en presteren.

Action Learning is een uitgelezen leerfilosofie voor organisatieontwikkeling, gericht op individuele- en collectieve verandering en in het verlengde daarvan op verandering van gedrag in teams.

Deze inspirerende training Action Learning Practitioner is voor deelnemers die:

 • meer willen weten en begrijpen wat Action Learning (AL) kan betekenen voor persoonlijke- en teamontwikkeling
 • een krachtige methode en instrumenten willen inzetten bij een verander- of leiderschapsprogramma
 • hun teams willen faciliteren om complexe problemen op te lossen en gelijktijdig te werken aan toekomstbestendige vaardigheden
 • overwegen de training Certified Action Learning Coach te volgen.

Deelnemers leren de concepten achter Action Learning, werken aan cruciale vaardigheden (samenwerken, leiderschap en probleemoplossing) en zullen in groepsessies de kracht van deze vaardigheden ontwikkelen en ervaren.

Er ontstaat: beter zelfinzicht, diepgaand begrip van elkaar en nieuw collectief mindset, dus gedrag. Investeren in een andere mindset is effectief gebleken bij organisatie-, team- en leiderschapsontwikkeling.

Officiële certificering World Institute for Action Learning en International Coach Federation

Ondersteuning online leeromgeving

Praktische inzichten direct toepasbaar in de eigen werkpraktijk

Trainer is Master Action Learning Coach

Resultaat

De deelnemers

 • leren de Action Learning concepten, visie en instrumenten
 • kunnen het proces en grondprincipes van Action Learning benoemen
 • krijgen de kans om de Action Learning methodiek te ervaren
 • kunnen een Action Learning Team samenstellen (omgaan met diversiteit en verschillen)
 • zijn in staat een Action Learning Programma voor de organisatie te maken
 • presenteren een actieplan

Doelgroep 

Geen specifieke vooropleiding nodig. Dit programma is geschikt voor iedereen die zijn of haar Action Learning vaardigheden wil ontwikkelen en/of zelfsturende teams wil coachen.

Intake training

Voorafgaand aan de training vindt een online intake plaats. Hierin worden je persoonlijke en functionele leerdoelen en aandachtspunten in kaart gebracht. Op basis van de intake zal de trainer je action learning opdrachten verdiepen door rekening te houden met je achtergrond, leerdoelen en aandachtspunten. Hierdoor haal je het hoogst mogelijke rendement uit de training.

Certificaat

Heb je de gehele training gevolgd en met een voldoende afgerond? Je ontvangt van ons het certificaat ‘Action Learning Practitioner’.

Vervolg training & internationale coach certificering

Heb je zowel de training Action Learning Practitioner als de training Action Learning Coach gevolgd, dan  is het mogelijk om Certified Action Learning Coach van het World Institute for Action Learning (WIAL) te worden. Lees meer?

Action Learning

Action learning wordt extra gestimuleerd door praktijkvraagstukken centraal te laten staan. Een open en kritische houding ten opzichte van jezelf bepaalt voor een belangrijk deel de effectiviteit en het succes van de training.

Tijdens de bijeenkomsten wissel je praktijkervaringen uit naar aanleiding van de behandelde stof en je leervragen en doelen. Daarnaast werk je vanuit gerichte praktijkopdrachten en oefeningen die je van de docent ontvangt.

Action learning opdracht: je maakt een actieplan. Op de laatste trainingsdag worden deze plannen besproken en ontvang je van de trainer en medecursisten praktische tips en persoonlijke adviezen.

Online leeromgeving/E-Campus

De Action Learning Academy heeft een moderne online leeromgeving. Deelnemers kunnen leren wanneer en waar ze willen en kunnen specifieke competenties verder aanscherpen. Door ons virtuele netwerk wisselen conceptueel leren en action learning elkaar moeiteloos af.

De e-campus heeft een interactieve studiewijzer met: up-to-date studiemateriaal, leerdoelen, activiteiten, action learning opdrachten, achtergrondinformatie, nuttige links en interactieve toepassingen, zoals chats, forums, vragenlijsten, tests en filmpjes.

Certificering & register

Als enige in Nederland WIAL gecertificeerd. De training Practitioner is gelijkgesteld met de 2-daagse training van het World Institute for Action Learning, namelijk de WIAL Foundations. En maakt deel uit van het officiële WIAL certificeringsproces tot Certified Action Learning Coach (CALC)
Herregistratie Schoolleidersregister PO. De leergang ‘Action Learning Practitioner’ is gecertificeerd door het Schoolleiders-register PO (register herregistratie). Deelthema’s ‘Omgaan met verschillen als team’, ‘Omgaan met verschillen en samenwerking’ en ‘Omgaan met verschillen vertaald naar de organisatie’ van het professionaliserings-thema ‘Omgaan met verschillen’ en onderdeel kan uitmaken van uw ontwikkeling op de thema’s via formeel leren.

SRPO_vignet_kleur_herregistratie

 

ICF International Coach FederationDe ICF heeft deze training 16 CCE punten toegekend.

Maatwerk & incompany

Deze training is bij uitstek geschikt als management development traject. Een incompany programma kan afhankelijk van de trainingsvraag en/of de organisatiewens maatwerk worden aangeboden.

Ben jij een action learner? Test hier