• 14 september 2020
 • 2 dagen
 • Regio Hilversum
 • € 995,00 BTW vrijgesteld
 • / 9,0
NU AANMELDEN VOOR Action Learning Practioner

Action Learning Practitioner

Een wendbare organisatie creëren door medewerkers uit verschillende disciplines te laten samen werken en leren aan een thema, onderwerp of praktijkvraagstuk?

Het feit dat er meer reflectie, andere vaardigheden én verschillende rollen nodig zijn maakt het ontwikkelproces van de deelnemers niet gemakkelijk. De gedachte achter Action Learning is dat leren, doen en ervaren cruciaal zijn voor succes van groei en prestatie.

Action Learning is een instrument voor organisatieontwikkeling gericht op individuele- en collectieve verandering en in de lijn op ander gedrag medewerkers.

Action Learning als uniek trainingsconcept

Toekomstbestendige vaardigheden en ander gedrag

Gebaseerd op de eigen, vaak complexe en onzekere praktijk

Onze unieke training geeft inzicht in de Action Learning aanpak rekening houdend met de dynamiek van de onderstroom. Het helpt je bij het ontwikkelen van probleemoplossend vermogen, acceptatie, creativiteit, reflectie en vaardigheden ontplooien die leiden tot een betere samenwerking. Tevens krijg je handvatten aangereikt hoe je een Action Learning Programma kunt opstellen.

Deze inspirerende training Action Learning Practitioner is dus voor iedereen die:

 • meer wil weten en begrijpen wat Action Learning kan betekenen voor de persoonlijke- en teamontwikkeling
 • een krachtige verandermethode wil inzetten bij een management- of leiderschapsprogramma
 • overwegen de training Registered Action Learning Coach te volgen.

Resultaat

Deelnemers

 • leren het principe, de visie en de aanpak van Action Learning
 • kunnen het proces en basisprincipes van Action Learning benoemen
 • krijgen de kans om de Action Learning methode te ervaren
 • kunnen een Action Learning Team samenstellen (uitgaande van diversiteit in achtergrond, ervaring en functie)
 • zijn in staat een Action Learning Programma voor de organisatie te maken
 • presenteren een actieplan

Doelgroep 

Er is geen specifieke vooropleiding nodig. Dit programma is geschikt voor iedereen die zijn of haar Action Learning vaardigheden wil ontwikkelen en/of teams wil coachen. Afronding van deze training is nodig om Registered Action Learning Coach te worden.

Vrijstelling

Heb je de training Action Learning Introduction of de online training Action Learning Foundations gevolgd, dan krijg je vrijstelling voor de 1e dag van deze training.

Certificaat

Heb je de gehele training gevolgd en met een voldoende afgerond? Je ontvangt van ons het certificaat ‘Action Learning Practitioner’ (ALP).

Vervolg? Register Action Learning Coach (RALC) | register & titel

Je wordt in het IRALPRO register  Lees meer opgenomen en je mag de beroepstitel RALC achter je naam voeren als:

 • je hebt deelgenomen aan minimaal 80% van de bijeenkomsten
 • Je zowel Action Learning Practitioner als Action Learning Coach hebt afgerond
 • Je de eindopdracht met minimaal een voldoende beoordeeld

Vrijstelling: Heb je een Action Learning MBA of gelijkwaardig Action Learning Programma afgerond, dan kun je vrijstelling krijgen voor de training Action learning Practitioner.

Studiewijze Action Learning

Eén van de belangrijkste kenmerken van de leermethode Action Learning is dat je werkt vanuit je eigen leerbehoefte en met actuele vraagstukken uit de praktijk. Vanuit een grote diversiteit aan vakgebieden en branches worden de gelouterde ervaringen gedeeld.

Online leerplatform (Virtual Campus)

De Action Learning Academy heeft een modern online leerplatform. Het biedt deelnemers de mogelijkheid specifieke competenties nog sterker aan te spreken.

De Virtual Campus heeft een interactieve studiewijzer met: up-to-date studiemateriaal, leerdoelen, activiteiten, action learning opdrachten, achtergrondinformatie, nuttige links en interactieve toepassingen, zoals een virtual classroom, online coaching, chats, forums, vragenlijsten, tests en filmpjes. Lees hier meer

Ondersteuning online leerplatform

Praktische handvatten direct toepasbaar in de eigen werkpraktijk

Opgenomen in de volgende registers

Registerleraar: deze training is opgenomen in het Registerleraar onder nummer: 00701-03863
Herregistratie Schoolleidersregister PO. De leergang ‘Action Learning Practitioner’ is gecertificeerd door het Schoolleiders-register PO (register herregistratie). Deelthema’s ‘Omgaan met verschillen als team’, ‘Omgaan met verschillen en samenwerking’ en ‘Omgaan met verschillen vertaald naar de organisatie’ van het professionaliserings-thema ‘Omgaan met verschillen’ en onderdeel kan uitmaken van uw ontwikkeling op de thema’s via formeel leren.

SRPO_vignet_kleur_herregistratie

 

IRALPRO Opgenomen in het International Register Action learning Professionals en onderdeel van het certificeringstraject Registered Action Learning Coach.


Maatwerk & incompany

Deze training is zeer geschikt als management development traject. Een incompany programma kan afhankelijk van de trainingsvraag en/of de organisatiewens worden aangeboden.

Op afstand? Blijven ontwikkelen? klik hier!