• 10 september 2018
  • 2-daagse training
  • Hilversum
  • € 995,- vrij van BTW; All-in
  • / 9,0
NU AANMELDEN VOOR Action Learning Practioner DATA ACTION LEARNING PRACTITIONER

Action Learning Practitioner

Deze intensieve tweedaagse training Action Learning Practitioner is voor deelnemers die meer willen weten en begrijpen van Action Learning (AL), hun teams willen faciliteren of overwegen de training action learning coach te gaan volgen.

De training behandelt de concepten, zes onderdelen en de twee basisregels van Action Learning. Deelnemers leren de concepten achter Action Learning, werken aan cruciale vaardigheden (samenwerken, leiderschap en probleemoplossing) en zullen in groepsessies de kracht van deze vaardigheden ontwikkelen en ervaren.

Er ontstaat: beter zelfinzicht, diepgaand begrip van elkaar en nieuw collectief mindset, dus gedrag. Investeren in een andere mindset is effectief gebleken bij organisatie-, team- en leiderschapsontwikkeling.

De kracht van action learning

Action learning is een gefundeerde aanpak om praktijkvraagstukken direct op te lossen. Blended Learning staat hierbij centraal: klassikaal leren, online leren (e-learning) en informele leervormen (social learning).

Vraagstukken waar organisaties nu mee worstelen gaan niet langer over plannen, beslissen, controleren en uitvoeren maar vooral over de vraag hoe zij mensen mee krijgen in de verandering.

Het feit dat er meer zelfreflectie, samenwerkende vaardigheden én rollen nodig zijn maakt het ontwikkelproces van alle betrokkenen niet gemakkelijk. De gedachte van Action Learning is dat leren, doen en ervaren cruciaal zijn in het succes naar leren en presteren.

Action Learning is een uitgelezen leerfilosofie voor organisatieontwikkeling, gericht op individuele- en collectieve verandering en in het verlengde daarvan op verandering van gedrag in teams.

Maatwerk & incompany

Deze training is bij uitstek geschikt als management development traject. Een incompany programma kan afhankelijk van de trainingsvraag en/of de organisatiewens maatwerk worden aangeboden.

Doelgroep 

Geen specifieke vooropleiding nodig. Dit programma is geschikt voor iedereen die zijn of haar Action Learning vaardigheden wil ontwikkelen en/of zelfsturende teams wil coachen.

Resultaat

De deelnemers

  • zullen de concepten leren achter het waarom van Action Learning
  • kunnen het proces en grondprincipes benoemen van Action Learning
  • krijgen de kans om de Action Learning methodiek te ervaren
  • kunnen een Action Learning Team samenstellen (omgaan met diversiteit en verschillen)
  • zijn in staat een Action Learning Programma voor de organisatie te maken
  • presenteren een actieplan
SRPO_vignet_kleur_herregistratie

Herregistratie Schoolleidersregister PO

De leergang ‘Action Learning Practitioner’ is gecertificeerd door het Schoolleidersregister PO en opgenomen in het register in het kader van de herregistratie.

Dit houdt in dat deze leergang dekkend is bevonden voor de deelthema’s ‘Omgaan met verschillen als team’, ‘Omgaan met verschillen en samenwerking’ en ‘Omgaan met verschillen vertaald naar de organisatie’ van het professionaliseringsthema ‘Omgaan met verschillen’ en onderdeel kan uitmaken van uw ontwikkeling op de thema’s via formeel leren.

contact

Ben jij een action learner?